0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

17. jan
kl 08:45 - 14:30

Legg til kalender

Sted

Q42 - Kristiansand kongressenter, Dronningensgate 91

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Profesjoner i samspill

Tverrprofesjonelt seminar for studenter i tredje studieår fra sykepleie-, vernepleie-, sosionom-, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

Tidspunkt

17 jan
kl 08:45 - 14:30

Legg til kalender

Sted

Q42 - Kristiansand kongressenter, Dronningensgate 91

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

PLAN FOR DAGEN

 • 08.45 - 09.15 Frammøte og registrering
 • 09.15 - 09.30 Velkommen og innledning
 • 09.30 -10.15 Hva er det nå egentlig som er ditt ansvar?
  − om profesjon, mandat og etikk v/Terje Mesel
 • 10.15 - 10.30 Pause
 • 10.30 - 11.15 Hvordan kan vi holde fast på ansvaret når presset blir for høyt eller ting går galt?
  – om bærekraftig profesjonsetikk i risikosoner v/Terje Mesel
 • 11.15 - 11.30 Introduksjon til arbeidet i grupper på tvers av profesjonene
 • 11.30 - 12.15 Lunsjpause
 • 12.15 - 13.30 Arbeid i gruppene
 • 13.30 - 14.15 Profesjonell ansvarlighet og lojalitet – en sammenfatning v/Terje Mesel
 • 14.15 - 14.30 Refleksjonsnotat og avslutning

Om Terje Mesel

Terje Mesel, foto

Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt- fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017).

PROFUND

Seminaret arrangeres av PROFUND - Undervisning på tvers av profesjonsutdanninger.

Send studiet på mail