0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

16. jan 2020
kl 09:00 - 13:45

Legg til kalender

Sted

Q42 - Dronningensgate 91

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Profesjoner i samspill

Tverrprofesjonelt seminar for studenter i tredje studieår fra sykepleie-, vernepleie-, sosionom-, grunnskole- og barnehagelærerutdanningene.

Tidspunkt

16 jan
kl 09:00 - 13:45

Legg til kalender

Sted

Q42 - Dronningensgate 91

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Plan for dagen

  • 09.00 – 09.15: Frammøte og registrering
  • 09.15 – 09.20: Velkommen og innledning
  • 09.20 – 10.00: Samarbeid for å skape resultater – hva er nødvendig kompetanse? v/ Jon Wergeland
  • 10.00 – 11.00: Arbeid i grupper på tvers av utdanningene
  • 11.00 – 11.30: Lunsjpause
  • 11.30 – 12.15: Hva er det nå egentlig som er ditt ansvar? - om profesjon, mandat og etikk v/ Terje Mesel
  • 12.15 – 12.30: Pause
  • 12.30 – 13.15: Hvordan kan vi holde fast på ansvaret når presset blir for høyt eller ting går galt? – om bærekraftig profesjonsetikk i risikosoner v/ Terje Mesel
  • 13.15 – 13.45: Refleksjonsnotat og avslutning

Last ned program (pdf)

Jon Wergeland er utdannet psykiatrisk sykepleier med hovedfag i helsefag fra Universitetet i Bergen. Han har lang undervisningserfaring fra UiA og har nylig begynt i stilling som Kommunalsjef Barn og familie i Kristiansand kommune. Frem til nyttår var han kommunalsjef for oppvekst i Søgne kommune.

Terje Mesel er professor i etikk ved Universitetet i Agder og forsker ved Sørlandets sykehus ABUP. Mesel har i all hovedsak forsket på ulike tema innenfor profesjonsetikk/klinisk etikk. Han er forfatter av en rekke bøker og artikler, deriblant «Når noe går galt- fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten» (2014) og «Vilje til frihet» (2017). 

PROFUND

Seminaret arrangeres av PROFUND - Undervisning på tvers av profesjonsutdanninger.