0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

16. sep 2020
kl 08:45 - 13:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Profesjoner i samspill

Tverrprofesjonelt webinar for førsteårsstudenter fra sykepleie-, vernepleie-, sosionom-, barnevern-, barnehage- og grunnskolelærerutdanningene.

Tidspunkt

16 sep
kl 08:45 - 13:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Undervisningen foregår som webinar i Zoom.

Plan for dagen

 • 08.45 - 9.00: Webinar-rommet åpner. Innlogging og registrering
 • 9.00 - 09.15: Velkommen ved rektor Sunniva Whittaker
  Innledning til dagen v/ faglærere i de ulike utdanningene
 • 09.15 -09.45: Samarbeidets muligheter og utfordringer med DEG som aktør
  Professor Ingrid Lund
 • 09.45 - 10.00: Pause
 • 10.00 - 10.30: Hvordan samarbeider jeg med andre?
  Yrkesutøvere fra praksisfeltet
 • 10.30 - 11.15: Barn og unge som våre samarbeidspartnere – verdibasert profesjonsutøvelse
  Ungdom fra Forandringsfabrikken
 • 11.15 Lunjspause
 • 11.45 - 12.45: Barn og unge som våre samarbeidspartnere – verdibasert profesjonsutøvelse

  Ungdom fra Forandringsfabrikken

 • 12.45 - 13.00: Refleksjonsnotat og avslutning.

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved UiA. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Forandringsfabrikken er en stiftelse som formidler konkrete råd om forandring til fagfolk og nasjonale myndigheter. Forandringsfabrikken arbeider verdiforankret – med åpenhet, ydmykhet og kjærlighet, i tett samarbeid med barn og unge. I forandringsfabrikken er det barn og unge som er «proffene».