0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

19. nov - 20. nov 2019
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

20 okt

Kontaktperson

PhD-emne: Teknologiens filosofi

Tidspunkt

19 nov - 20 nov
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

20 okt

Kontaktperson

Med forbehold om fakultetsstyrets godkjenning:

Professor Einar Duenger Bøhn

Professor Einar Duenger Bøhn

 

PhD Course: The Philosophy of Technology

Instructor: Professor Einar Duenger Bohn

E-mail: einar.d.bohn@uia.no

Place: University of Agder, Norway

Time: 19th-20th November

 

In this course, we read and discuss selected topics from the philosophy of technology. We will mainly focus on three questions: (i) What is technology? (ii) How do we relate to technology? (iii) How should we relate to technology?

Warning: we will spend a substantial amount of time and energy on Martin Heidegger’s view on technology (to be found in required reading 2 below).

Schedule (very tentative!):

Tuesday 19th November, 2019 (Room: TBA)

10:15-12:00: What is technology?

12:00-13:00: Lunch

13:15-15:00: What is technology?

15:15-17:00: How do we relate to technology?

18:00: Dinner (downtown; we’ll walk down there together)

Wednesday 20th November, 2019 (Room: TBA):

10:15-12:00: How do we relate to technology?

12:00-13:00: Lunch

13:15-15:00: How should we relate to technology?

15:15-17:00: How should we relate to technology?

Requirements = 5 stp: hand in a paper dealing with one of the problems (i)-(iii) above by midnight on December 31st, 2019, and get it approved by me. It should be roughly 15 pages long and grounded in the required readings and what we have discussed during our sessions.

“Required” readings:

  1. Albert Borgmann (1984). Technology and the Character of Contemporary Life. Chicago University Press.
  2. Robert C. Scharff & Val Dusek (eds.) (2014). The philosophy of technology: the technological condition. An anthology. Second edition.Wiley Blackwell. Chapters 1-3, 27, 29-33, 45
  3. Shannon Vallor (2018). Technology and the Virtues. Oxford University Press.

PhD-emne: Teknologiens filosofi

Program: Emnet inngår i PhD programmet Religion, Etikk, Historie og Samfunn

Forkunnskapskrav: Mastergrad

Anbefalte forkunnskaper: Emner i filosofi eller etikk

Læringsutbytte: Etter endt emne skal kandidaten ha forståelse for og evne til å diskutere og formidle på en selvstendig måte hva teknologi er, måter vi forholder oss til nyere teknologi, hva teknologi gjør med oss, samt nye måter vi bør forholde oss til nyere teknologi.

Innhold: I dette emnet leser og diskuterer vi utvalgte temaer fra teknologiens filosofi. Vi vil hovedsakelig fokusere på tre spørsmål. (i) Hva er teknologi? (ii) Hvordan relaterer vi oss til teknologi? (iii) Hvordan bør vi relatere oss til teknologi?

Arbeidsformer: Diskusjonsbaserte forelesninger.

Vilkår for å gå opp til eksamen: Deltakelse i diskusjonene på forelesningene.

Eksamen: En selvstendig skrevet artikkel på en av de tre problemstillingene (i)-(iii), med utgangspunkt i pensum og diskusjonene i forelesningene. Artikkelen skal være ca 15 sider (12pkt, 1,5 linjeavstand, Times New Roman).

Tilbys som enkeltemne: Ja

Ansvarlig fakultet: Fakultet for humaniora og pedagogikk