0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

28. nov - 30. nov 2022
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

7. okt kl 12:00

Kontaktperson

PhD Course REL607 Forskning som moralsk praksis. Samfunnetikk for forskere

Campus Kristiansand

Tidspunkt

28 nov - 30 nov
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

7 okt

Kontaktperson

PhD Course REL607 Forskning som moralsk praksis. Samfunnetikk for forskere 

5 ECTS – høstsemester – Kristiansand

Program

Ph.d.-program i Humaniora og pedagogikk.

Det kreves opptak på relevant ph.d.-program

Studentene forutsettes å ha grunnleggende kunnskaper om etikk fra bachelor eller master- utdanninger. Studenter som ikke har studert etikk på masternivå, anbefales å lese innføringer i etisk teori og forskningsetikk, etter samråd med sin veileder eller kursansvarlig.

Innhold

Innhold

Emnet omhandler sentrale samfunnsetiske utfordringer knyttet til forskningen og forskerrollen. Følgende tema vil være sentrale:

  • Normative utfordringer i empirisk forskning og hermeneutiske tilnærminger.
  • Forskningens samfunnsmessige konsekvenser
  • Forskere som premissleverandører til profesjoner og i politiske beslutninger
  • Forskningens tema og rådende narrativ
  • Forskningenes frihet og dens utfordringer
  • Interseksjonalitet i forskning og forskningstradisjoner

Kursbeskrivelse

Anbefalte forkunnskaper

Det kreves opptak på relevant doktorgradsprogram

Studentene forutsettes å ha grunnleggende kunnskaper om etikk fra bachelor eller master- utdanninger. Studenter som ikke har studert etikk på masternivå, anbefales å lese innføringer i etisk teori og forskningsetikk, etter samråd med sin veileder eller kursansvarlig

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten ha avansert kunnskap om forskningens etiske og normative dimensjoner og utfordringer. Videre skal studenten kunne identifisere og reflektere over forskningens samfunnsetiske utfordringer, og ha oppøvd en etisk bevissthet og kritisk tenkning knyttet til egen forskning og forskerrollen. Studenten skal dermed kunne reflektere på et høyt nivå over forskning som moralsk virksomhet.

Arbeidsformer

En samling på normalt tre dager som gjennomføres i en kombinasjon av forelesninger, seminardrøftinger og presentasjon og drøfting av papers.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på kurset.

Eksamen

Etter samlingen leverer studenten inn et essay på maksimum 3000 ord pluss litteraturliste, der utfordringer i eget avhandlingsprosjekt drøftes i lys av relevant pensumlitteratur fra kurset. Oppgavetemaet skal godkjennes av emneansvarlig. Nærmere opplysninger om frister og lignende gis på Canvas. Essayet sensureres til bestått/ikke bestått.

Tilbys som enkeltemne

Ja, med forbehold om ledig plass/kapasitet.

Credit points

5 ECTS

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora og pedagogikk. 

Kursansvarlige

Professor Solveig Botnen Eide

og førsteamanuensis Gunhild Maria Hugdal