Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

30. aug - 1. sep 2023
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

31. juli kl 23:00

PhD Course PED 611 Allmenndidaktikk, skole og samfunn

Studiepoeng: 2-5.

Tidspunkt

30 aug - 1 sep
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

31 juli

Dette kurset foregår på skandinavisk.

Program

Ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, spesialisering i pedagogikk.

Forkunnskapskrav

Det kreves opptak på relevant doktorgradsprogram.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal ph.d.-kandidaten:

  • være i kunnskapsfronten innenfor fagområdet allmenndidaktikk
  • ha inngående kunnskap om skolen som samfunnsinstitusjon, dens formål, innhold og forbindelser mellom diskurser på makro- og mikronivå
  • ha kunnskap om allmenndidaktikkens historie, samt hvordan skolen har vokst fram som samfunnsinstitusjon
  • kunne analysere didaktisk teori og praksis på bakgrunn av forskjellige didaktiske modeller og undervisningstradisjoner
  • kunne identifisere hvordan aktuelle tema formuleres innen ulike forskningstradisjoner som teoretiserer hva undervisning og læring er
  • kunne vurdere kritisk de ulike forskningstradisjonenes tilnærming til undervisning
  • kunne analysere nåtidige utfordringer for allmenndidaktikken som teori, forskningsfelt og praksis, samt aktuelle utfordringer for skole og undervisning

Innhold

I emnet skal kandidatene møte, mestre og vurdere hvordan skole, undervisning og læring forstås innen allmenndidaktikken. Emnet gir en grundig innføring i skolen som samfunnsinstitusjon og dens formål og innhold. Dette inkluderer historiske perspektiver på hvordan skolen og allmenndidaktikken vokste fram. I emnet arbeider vi også med hvordan ulike didaktiske modeller kan anvendes som verktøy i undervisning. Et sentralt spenn i emnet vil gå mellom dets bidrag til kunnskapsutvikling om hva undervisning er og krav om evne til å vurdere ulike tilnærminger til undervisning. Nåtidige utfordringer for allmenndidaktikken som teori og praksis, er også viktige perspektiver i emnet. Slike utfordringer kan komme fra utdanningspolitikk og styring, eller fra hendelser og fenomener i samfunnsutviklingen.

Arbeidsformer

Forelesning, diskusjoner og seminar.

Eksamen

Paper på 7-10 sider (2500-3000 ord). Vurderingsuttrykk: Bestått/Ikke bestått.

En kan få 2 studiepoeng ved full deltakelse uten paper. Deltakelse er obligatorisk.

Tilbys som enkeltemne 

Ja