0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. okt - 11. okt 2019
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

22 aug

Ph.d. - kurs. Spesialpedagogikk (PED604)

Individuelle forskjeller og inkluderende læringsmiljø

Tidspunkt

8 okt - 11 okt
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

22 aug

Velkommen til doktorgradsseminaret i spesialpedagogikk (PED 604) ved Universitetet i Agder 8. - 11. oktober.

Det overordnede perspektivet for seminaret er rettet mot utfordringer med å skape inkluderende opplæring og unngå marginalisering av elever. Seminaret starter med en presentasjon av ulike teoretiske tilnærminger innenfor spesialpedagogikk og inkludering. Teoretiske og empiriske svakheter i forskningsfeltet vil bli presentert og drøftet.

Seminaret tar i tillegg opp spesifikke spørsmål knyttet til spesialpedagogikkens forhold til inkludering, herunder profesjonsroller, lærers perspektiver på inkludering, spesialundervisnings effekt, systemendring og implementeringsutfordringer og utdanningsrettslige dilemmaer.

Tirsdag 8. oktober

09:15  Åpning av seminaret

09:30  Professor Claes Nilholm, Uppsala Universit

 • Inclusion – what´s in a word?
 • Theoretical development of special education and inclusion.

10:30  Pause

10:45  Seminar og diskusjon (Claes Nilholm)

11:30  Lunsj

12:15 Førsteamanuensis Gunilla Lindqvist

 • Inclusion and (special) educational professions - some theoretical perspectives

13:00  Pause

13:15  Professor Claes Nilholm, Uppsala University

 • The empirical shortcomings of inclusion. Is consensus necessary?

14:00  Pause

14:15  Seminar & diskusjon (Lindqvist & Nilholm)

15:00  Avslutning

Onsdag 9. oktober

09:15  Professor Halvor Bjørnsrud, Universitetet i Sørøst-Norge

 • Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education?

10:30  Pause

10:45  Seminar og diskusjon (Halvor Bjørnsrud)

11:30   Lunsj

12:15   Førsteamanuensis Heidi Omdal, UiA

 • Kapasitetsbygging i voksen-barn-relasjoner i barnehagen

13:00  Pause

13:15   Professor Anne Dorthe Tveit, UiA

 • Elevens medvirkning i en inkluderende praksis i skolen

14:00  Pause

14:15  Seminar og diskusjon (Omdal & Tveit)

15:00   Avslutning

Torsdag 10. oktober

09:15  Professor Velibor Bobo Kovac, UiA

 • Helping children in bullying situations: the role of intersubjective understanding and co-regulation

10:30  Pause

10:45  Seminar og diskusjon (Kovac & David Lansing Cameron)

11:30  Lunsj

12:15  Førsteamanuensis Maryann Jortveit, UiA

 • Inkludering som rettighet, godhet og verdighet: Læreres ulike perspektiver på inkludering av språklige minoriteter

13:00  Pause

13:15  Professor Velibor Bobo Kovac, UiA

 • Begrepsanalyse av inkludering/ekskludering og tilhørighet

14:00  Pause

14:15  Seminar og diskusjon (Jortveit)

15:00   Avslutning

Fredag 11. oktober

 09:15  Professor David Lansing Cameron, UiA        

 • For mye eller ikke nok? Variasjoner i bruk av spesialundervisning

10:30  Pause

10:45  Seminar og diskusjon (David Lansing Cameron)

11:30  Lunsj

12:15  Dosent Per Garmannslund, UiA

 • Tolkning og betydning av effektstudier i spesialundervisning

13:00  Pause

13:15  Seminar og diskusjon (Garmannslund & Cameron)

14:00  Oppsummering av seminaret

*

Tekster til seminaret

Dag 1

 • Nilholm, C., & Göransson, K. (2017). What is meant by inclusion? An analysis of European and North American journal articles with high impact. European Journal of Special Needs Education, 32(3), 437-451.
 • Göransson, K., & Nilholm, C. (2014). Conceptual diversities and empirical shortcomings: A critical analysis of research on inclusive education. European Journal of Special Needs Education, 29(3), 265-280.
 • Lindqvist, G., & Nilholm, C. (2014). Promoting inclusion? ‘Inclusive’and effective head teachers’ descriptions of their work. European Journal of Special Needs Education, 29(1), 74-90.
 • Lindqvist, G., & Nilholm, C. (2013). Making schools inclusive? Educational leaders' views on how to work with children in need of special support. International Journal of Inclusive Education, 17(1), 95-110.

Dag 2

 • Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (2019) Joint reflection on action. A prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education, 23(2), 158-173,
 • https://forskning.no/barn-og-ungdom-forskeren-forteller-pedagogiske-fag/forskeren-forteller-refleksjon-mellom-laerere-kan-oke-elevers-sjanse-for-a-inkluderes-i-skolen/272408
 • Omdal, H. (2018). Kapasitetsbygging og samarbeid i barnehage og skole når barn er tause. I H. Omdal & R. Thygesen (red.) Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 25-48). Oslo: Universitetsforlaget AS.
 • Omdal, H. (2018). Være sammen: Kapasitetsbygging i voksen-barn-relasjoner i barnehagen. I H. Omdal & R. Thygesen (red.) Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. (s. 88-102). Oslo: Universitetsforlaget AS.
 • Roland, P. (2015). Hva er implementering? I P. Roland og E. Westergård (red.) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. (s. 19-39). Oslo: Universitetsforlaget AS.
 • Roland, P. (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering? I P. Roland og E. Westergård (red.) Implementering. Å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis. (s. 86-100). Oslo: Universitetsforlaget AS.

Dag 3

 • Helgeland, A., & Lund, I. (2016). Children’s voices on bullying in kindergarten. Early Childhood Education Journal, 45(1).
 • Jortveit, M. (2018). Inkludering som rettighet, godhet og verdighet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 102(3), 259-270.
 • Kovač, V. B., & Vaala, B. L. (2019). Educational inclusion and belonging: a conceptual analysis and implications for practice. International Journal of Inclusive Education, 1-15.
 • Lund, I., Helgeland, A., & Kovac, V. B. (2017). På vei mot en ny forståelse av mobbing i et folkehelseperspektiv. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 11(3).

Dag 4

 • Cameron, D. L. (2016). Too much or not enough? An examination of special education provision and school district leaders’ perceptions of current needs and common approaches. British Journal of Special Education, 43(1), 22-38.
 • Hanushek, E. A., Kain, J. F., & Rivkin, S. G. (2002). Inferring program effects for special populations: Does special education raise achievement for students with disabilities? Review of Economics and Statistics, 84(4), 584-599.
 • Kvande, M. N., Belsky, J., & Wichstrøm, L. (2018). Selection for special education services: the role of gender and socio-economic status. European Journal of Special Needs Education, 33(4), 510-524.
 • Kvande, M. N., Bjørklund, O., Lydersen, S., Belsky, J., & Wichstrøm, L. (2018). Effects of special education on academic achievement and task motivation: a propensity-score and fixed-effects approach. European Journal of Special Needs Education, 1-15.
 • Lekhal, R. (2018) Does special education predict students’ math and language skills? European Journal of Special Needs Education, 33(4), 525-540.

Kursansvarlig: David Lansing Cameron

Lenke til emnebeskrivelse: https://www.uia.no/studieplaner/topic/PED604-1

Send studiet på mail