0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. nov - 18. nov 2021
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand hvis mulig, ellers online

Påmeldingsfrist

15. okt kl 13:00

Kontaktperson

Ph.d.-kurs: PED609: Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse

Tidspunkt

15 nov - 18 nov
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand hvis mulig, ellers online

Påmeldingsfrist

15 okt

Kontaktperson

Kurset tar opp en rekke av utfordringer i og for pedagogikk knyttet til demokrati og legitimitet.

Det legges særlig vekt på utfordringer knyttet til svekkelse av tillit til vitenskapelig kunnskap, konspirasjonsteorier og fake news, elevenes klimastreiker for en mulig fremtid, og skolens oppdragelsesmandat i forhold til stadige økende minoritetsgruppers egenart.

Bidragsytere er både pedagoger, historikere og religionshistorikere, som Lars Løvlie,  Asbjørn Dyrendal, Tanu Biswas, Jon Reitan, Christer Mattson, Bengt Kristensson Uggla og Tone Kvernbekk.  

 

Kurset arrangeres fra 15. – 18. november 2021, fortrinnsvis fysisk om det er mulig ut fra Covid-19 restriksjoner (alternativt går kurset digitalt).

Faglig ansvarlige: Turid Skarre Aasebø samt Aslaug Kristiansen og Ilmi Willbergh

 

Pensum blir offentliggjort sammen med endelig program tidlig i høst.

Påmeldingsfrist 15. oktober.

PED609 Pedagogikkens legitimitet i lys av samtidens utfordringer for demokratisk deltakelse

(The legitimacy of pedagogy in the light of contemporary challenges to democratic participation)

Inngår i studieprogram

 • Ph.d.-program i humaniora og pedagogikk

Studiepoeng

5

 • NB (Deltakelse uten innlevering av paper gir 2 stp (forutsatt deltakelse gjennom hele kurset). Men da får de emnekode HP-602)

Forkunnskapskrav

 • Det kreves opptak på relevant doktorgradsprogram

Læringsutbytte

Etter endt emne skal kandidaten

 • ha kunnskap om grunnleggende pedagogiske ideer og begreper om demokrati og demokratisk deltakelse
 • ha innsikt i dagsaktuelle utfordringer som styring av utdanning, institusjonell maktutøvelse, vitenskapelig og profesjonell kunnskap, og ytterliggående ideologier, og kunne analysere deres betydning for pedagogisk teori og praksis
 • kunne diskutere og vurdere kritisk eget forskningsprosjekt i lys av overnevnte utfordringer
 • kunne delta i aktuelle diskusjoner og bidra til kunnskapsutvikling på feltet

Innhold

Emnet belyser noen av dagens utfordringer i det pedagogiske landskapet knyttet til demokrati, demokratisk deltakelse og legitimitet.

Det er særlig fire utfordringer som tematiseres:

 1. utfordringer knyttet til utdanningspolitisk styring av oppdragelse og utdanning gjennom global, markedsorientert legitimering og ny-positivistiske testregimer som erstatter pedagogiske begrunnelser,
 2. utfordringer knyttet til de pedagogiske institusjonenes maktutøvelse som kommer til utrykk gjennom elevers klimastreiker, og gjennom spenninger mellom storsamfunn og minoriteter,
 3. utfordringer knyttet til økende mistillit overfor vitenskapelig og profesjonell kunnskap bl.a. i sammenheng med fenomener som ‘fake news’ og konspirasjonstenkning, som får konsekvenser for pedagogisk praksis i klasserommet og for pedagogisk forskning,
 4. utfordringer knyttet til de nyere, ekstreme ideologier som kan svekke demokratiske prosesser.

Arbeidsformer

 • Undervisningen foregår over fire dager og består av en kombinasjon av forelesninger og seminardiskusjoner. Det vil løpet av kurset bli arrangert to workshops hvor ph.d.-kandidater legger frem utkast til paper til diskusjon og veiledning.
 • Undervisningen gjennomføres i hovedsak på nordiske språk.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Obligatorisk deltakelse i workshops. Eventuelle obligatoriske krav vil bli annonsert i Canvas før kurset

Eksamen

 • Individuelt skriftlig essay som vurderes som bestått/ikke bestått. Spesifikasjoner gis i Canvas.
 • NB (Deltakelse uten innlevering av paper gir 2 stp (forutsatt deltakelse gjennom hele kurset). Men da får de emnekode HP-602)

Tilbys som enkeltemne

 • Ja

Ansvarlig fakultet

 • Fakultet for humaniora og pedagogikk