0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. mars - 16. mars 2021
kl 09:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Online

Påmeldingsfrist

10 mars

Pris

Gratis

MNT konferansen 2021

Illustration: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utdanningskvalitet i et bærekraftsperspektiv

Hvordan kan bærekraftsmålene øke kvaliteten på MNT-utdanningene?

MNT-utdanningene skal bidra til å løse bærekraftsutfordringene gjennom kandidatene de uteksaminerer og da trenger vi undervisningsformer som legger til rette for dette. Konferansen handler om utdanningskvalitet. Tittelen er en utfordring til fagmiljøene - hvordan kan bærekraftsperspektivet bidra til økt kvalitet i utdanningene?

Kvaliteten på utdanningene kan utvikles med utgangspunkt i en eller flere av knaggene bærekraftsmålene representerer. Flere institusjoner og mange bedrifter har allerede tatt i bruk bærekraftsmålene som strategisk ramme. Arbeidslivsrelevans henger tett sammen med dette. Innovasjon, digitalisering og bærekraft ses ofte i sammenheng, og tverrfaglighet er nødvendig. Aktive læringsformer fremmer dette. Rekruttering, gjennomstrømning og kjønnsbalanse kan påvirkes av at MNT-feltet arbeider med bærekraftsmålene på en god måte.

Foreløpige rammer for konferansedagene:
Konferansen avholdes i zoom mens pauser og mingling foregår i wonder.me. Vær OBS på at wonder.me ikke fungerer i Safari og vi anbefaler Google Chrome eller tilsvarende.
Nærmere konferansedato vil vi sende alle påmeldte endelig program hvor aktive lenker til både abstract og zoom-rom er inkludert. 

Dag 1

09:30-10:00 Oppkobling, mingling

10:00-10:20 Åpning og velkommen

10:20-10:50 Plenum

10:50-11:00 Pause

11:00-12:00 Parallell sesjon 1

12:00-13:00 Lunsj/mingling

13:00- 14:30 Parallell sesjon 2

14:30-14:45 Pause

14:45-15:30 Plenum

15:30-16:00 Mingling

Dag 2

09:30-10:00 Oppkobling, mingling

10:00-10:20 Plenum

10:30-12:00 Parallell sesjon 3

12:00-13:00 Lunsj/mingling

13:00-14:00 Parallell sesjon 4

14:00-14:15 Pause

14:15-15:15 Plenum

15:15-15:30 Avslutning

 

For detaljert program og ytterligere informasjon om konferansen, se MNT konferansen 2021

Logoer - UiR - UHR - UiA-900