Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

12. juni 2023
kl 12:00 - 14:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

9. juni kl 12:00

Lunsjseminar: Den store forskjellen

Illustrasjon: Lunsjseminar: Den store forskjellen

Tidspunkt

12 juni
kl 12:00 - 14:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

9 juni

Senter for likestilling inviterer til lunsjseminar om kvinnehelse i samarbeid med organisasjonen Kvinnegrepet.

I begynnelsen av mars lanserte Kvinnehelseutvalget rapporten NOU 2023:5 "Den store forskjellen" en utredning om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse.

Funnene i rapporten viser det har skjedd lite forskning på kvinnehelse de siste 10-20 årene til tross for at kvinners liv og roller har vært i endring. Rapporten viser også vedvarende ulikheter i sykelighet, tilgang til helsetjenester, erfaringer med helsetjenesten og helseutfall blant kvinner og menn i de ulike livsfaser.

Rapporten kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2023-5/id2964854/?ch=1

For å belyse rapportens funn og innhold nærmere har vi invitert utvalgsleder Christine B. Meyer samt et knippe fagfolk med ulik kunnskap og tilnærming til feltet til en panelsamtale. 

Deltakere i panelsamtale om kvinners helsebehov og løsninger:

  • Christine B. Meyer, leder Kvinnehelseutvalget
  • Marianne Gjellestad, stipendiat ved Institutt for ernæring og folkehelse ved UiA
  • Anita Paulsen, spes./sexologisk rådgiver, PhD-kandidat ved Sørlandet sykehus
  • Lisa Esohel Knudsen, nestleder ved Minotenk
  • Kaia Helgemo Lindtner, prosjektleder ved Sanitetsforeningens Kvinnehelsehus i Kristiansand
  • Samtalen ledes av Randi Øverland fra Kvinnegrepet

Det vil bli enkel servering: Te, kaffe og baguetter/wraps.

Senter for likestilling er i år 15 år. Arrangementet er en del av arrangementsrekken "15 veier til likestilling". 

Leder av Kvinnehelseutvalget, Christine B. Meyer.

Leder av Kvinnehelseutvalget, Christine B. Meyer.