0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

9. feb
kl 13:00 - 15:00

Legg til kalender

Sted

Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand sentrum

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Lørdagsuniversitetet Kristiansand: Forstyrrelsens historie

Lørdagsuniversitetet - logo - Kristiansand

Tidspunkt

9 feb
kl 13:00 - 15:00

Legg til kalender

Sted

Teateret, Kongens gate 2, Kristiansand sentrum

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan for Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Ethvert samfunn er avhengige av en viss orden og regulerer dette gjennom lover og regler, men også gjennom mer uformelle normer og sosiale konvensjoner. Det gir innbyggerne rettigheter og plikter og skaper bilder av normalitet. Noen inkluderes i det normale, mens andre fremstår unormale og avviker fra en slik samfunnsorden. Forstyrrelsens historie er historien om mennesker som har utfordret en slik orden, og som av seg selv eller andre har blitt beskrevet som forstyrrede. 

Foredraget gir en historisk oversikt over hvordan vårt samfunn har håndtert mennesker som på ulike måter har blitt forstått som forstyrrede. Det inviteres deretter til samtale om hvordan vi i dag lar oss forstyrre og hvordan vi møter «forstyrrende» mennesker.

Foredragsholder:

Anders Johan Wickstrøm Andersen

førsteamanuensis i psykisk helse og dekan, 

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

*

Lørdagsuniversitetet er populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder.

Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting. Her kan du både få en kopp kaffe og påfyll av kunnskap.

Arrangementene er gratis og åpne for alle.

*

Lørdagsuniversitetet holder til i TeateretKongens gate 2, Kristiansand sentrum

Det er stor pågang. Vær tidlig ute for å få plass.

*

Se hele programmet for Lørdagsuniversitetet i vår - i Kristiansand, Flekkefjord, Grimstad og Arendal.

Send studiet på mail