0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

19. mars 2022
kl 13:00 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Fri entré

Lørdagsuniversitetet i Risør: Tema: En rettferdig energiomstilling - Hva kan vi lære av landbasert vindkraftutvikling?

Risør - Lørdagsuniversitetet logo

Tidspunkt

19 mars
kl 13:00 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Fri entré

Hva holder de på med på universitetet? Forsker de på noe interessant og nyttig? Lørdagsuniversitetet er et tilbud med populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Her blir aktuelle tema presentert og diskutert i en uformell setting. Her risikerer vi alle å lære noe nytt.

Mikaela Vasstrøm (Foto: Jan Petter Thorsen)

Mikaela Vasstrøm (Foto: Jan Petter Thorsen)

Tema: 

En rettferdig energiomstilling - Hva kan vi lære av landbasert vindkraftutvikling?

Utbygging av fornybar energi anses både i FN og i norsk klimapolitikk som den viktigste nøkkelen for å oppnå klimaomstilling og bærekraftig utvikling.

De siste tre årene har vindkraft likevel blitt et politisk brennpunkt mellom klima og natur, globale og lokale hensyn, samt lokal selvråderett og internasjonale eierinteresser.

Vindkraft-debatten har blitt så polarisert at det er vanskelig å se for seg mulige veier fremover for landbasert vindkraft i Norge.

Den politiske debatten fremover må adressere disse konfliktene og diskutere hva som rettferdiggjør vindkraft og hvordan en mer rettferdig vindkraft-politikk kan utformes.

På dette lørdagsuniversitetet i Risør vil førsteamanuensis Mikaela Vasstrøm sette fokus på utviklingen av Norsk vindkraft-politikk, fremvoksende konfliktlinjer og mulige alternative perspektiver for fremtidig energiomstilling.

Om foredragsholderen:

Mikaela Vasstrøm

er førsteamanuensis ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging og prosjektleder for WINDPLAN - https://windplan.uia.no/ - et forskningsrådsprosjekt som i særlig grad studerer vindkraft-konflikter på nasjonalt og lokalt nivå i Norge. Se også - Samfunnsplanleggingen kan ikke overlates til ekspertene alene (UiA Magasinet 2018)

 

Arrangører:

Universitetet i Agder i samarbeid med Risør kommune.

UiA har lørdagsuniversitet i Arendal, Flekkefjord, Grimstad, Mandal, Kristiansand og Risør.

Program i de ulike byene finner du på www.uia.no/loerdagsuniversitetet