0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

24. sep 2022
kl 13:00 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Fri entré

Lørdagsuniversitetet i Kristiansand: Hvor lenge har vi mennesker påvirket havet?

Lørdagsuniversitetet i Kristiansand - logo.

Tidspunkt

24 sep
kl 13:00 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Fri entré

Lørdagsuniversitetet er et tilbud om populærvitenskapelige foredrag av forskere ved Universitetet i Agder. Foredragene blir holdt med utgangspunkt i egen forskning og/eller egne erfaringer med utdanning og forskning. Vi lover varierte tema og hørverdige foredragsholdere. Aktuelle tema blir presentert og diskutert i en uformell setting.

Tid: Lørdager kl. 13.00  Sted: Teateret, Kongens gate 2

Plassbegrensing. Det er stor pågang, så vær tidlig ute for å sikre deg plass. Billetter (gratis) hentes i baren på Teateret fra klokka 11:00 samme dag.

Marte Sodeland

Marte Sodeland

Tema: Hvor lenge har vi mennesker påvirket havet?

Kystnære områder i Norge ble først tilgjengelig da isen trakk seg tilbake etter forrige istid. De eldste menneskelige levninger er funnet i skjærgården her i sør. Marine pattedyr som sel og hval var yndet bytte for de første nordmennene. Men etter hvert ser man et skifte i dietten; bestandene av marine pattedyr reduseres, og fisk blir mer og mer viktig.

Fisket i Skandinavia har blitt stadig mer spesialisert gjennom årtusenene, og etter hvert har man tatt i bruk fiskefeller, garn, spyd, snører med søkk og krok, samt liner.

I vikingtiden var torskefisket blitt svært viktig. Vikingene eksporterte fisk til resten av Europa, og de lærte europeerne hvordan de skulle fiske. I Storbritannia knyttes overgangen fra innlandsfiske til marint fiske direkte til vikingenes ankomst. Arkeologiske utgravninger viser at det raskt utviklet seg et industrialisert fiske i Nord-Europa etter vikingtiden. Allerede i tidlig middelalder var fisket i Nordsjøen og Skagerrak blitt av en slik størrelse at det var en drivkraft i den europeiske økonomien.

Marte Sodeland vil i dette foredraget fortelle om sitt arbeid med torsk, og om hvordan vi mennesker har satt spor i torskens DNA og i de marine økosystemene. Fordelingen av genetiske varianter langs kromosomene forteller noe om hva slags utvikling en art har hatt, hva den har vært gjennom. 

Om foredragsholderen:

Marte Sodeland

er genetiker og bruker DNA og genetisk variasjon til å studere arter og deres historie. Hun er daglig leder av CCR (Senter for kystsoneøkologi/Centre for Coastal Research) – et internasjonalt og tverrfaglig forskningsmiljø ved Universitetet i Agder. Ved CCR forskes det på økologi og evolusjon i kystsonen og konsekvensene dette har for samfunnet. I tillegg til UiA er Havforskningsinstituttet, Norsk Institutt for vannforskning (NIVA), Universitetet i Oslo (UiO) og GRID Arendal partnere i senteret.

Foredraget inngår som en del av Forskningsdagene.

 

Arrangører:

Universitetet i Agder i samarbeid med Teateret
UiA har lørdagsuniversitet i Arendal, Flekkefjord, Grimstad, Mandal, Kristiansand og Risør

Program for alle byene finner du på www.uia.no/loerdagsuniversitetet