0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

24. okt 2019
kl 09:15 - 14:30

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Livsmestring og psykisk helse i skolen - terapi eller demokrati?

Bokomslag: Ole Jacob Madsen: Generasjon prestasjon.

Tidspunkt

24 okt
kl 09:15 - 14:30

Legg til kalender

Sted

FOU Auditorium 130 (Ugland-bygget vis-a-vis UiA hovedbygg), Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Pris

Gratis

Sørlandet sykehus og UiA Fakultet for helse- og idrettsvitenskap - logoer.

UNIK-seminar

Tid: Torsdag 24. oktober 2019 kl. 09:15 – 14:30

Sted: UiA Campus Grimstad, FOU Auditorium 130 (Uglands-bygget vis a vis UiA hovedbygg)

For studenter, praktikere, brukere, pårørende, lærere, forskere…

Ole Jacob Madsen (Foto: UiO)

Ole Jacob Madsen (Foto: UiO)

Innledning ved psykolog og filosof

Ole Jacob Madsen:

Livsmestring og psykisk helse

i skolen

 - terapi eller demokrati?

Ole Jacob Madsen har nylig kommet med boken «Generasjon prestasjon» der han byr på ulike analyser og refleksjoner omkring ungdoms situasjon i vår tid.

Et klipp fra bokomtalen: «Til stadighet blir det gjentatt at vi må snakke mer om hvordan unge egentlig har det, og livsmestring er på full vei inn i skolen for å lære elever følelsenes ABC, men kanskje er tiden moden for også å spørre om de terapeutiske løsningene og det forskende blikket egentlig er så sunt.»

Fra høsten 2020 skal folkehelse og livsmestring innføres som tverrfaglig tema i skolen.

Hva vil dette føre med seg?

Vil vi se en terapeutifisering av skolen der inntog av flere helsefaglige profesjoner og psykologiske programmer blir løsningen?

Eller vil vi kunne se en tydeliggjøring av at utdanning og pedagogikk dreier seg om demokrati og deltakelse med orientering mot samfunnets utfordringer?

Ole Jacob Madsen innleder

Ulike innlegg fra pedagoger, forskere, studenter m.m.

Dialog og refleksjoner innledere og alle…

 

Gratis - Ingen påmelding

Lunsj kjøpes i UiA-kantina

Velkommen!

 

UNIK-logo-209