0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

14. nov 2019
kl 10:00 - 15:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Likestillingskonferansen 2019 - Arbeid etterlyses

Likestillingskonferansen blir streamet på denne adressen:  https://www.uia.no/live/event/likestillingskonferansen

Likestillingskonferansen 2019 - plakat: Ropert: Arbeid etterlyses!

Tidspunkt

14 nov
kl 10:00 - 15:00

Legg til kalender

Sted

Clara Holsts auditorium (Aulaen), Sigrid Undsets hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Unge, innvandrere, personer med nedsatt funksjonsevne og kvinner i deltidsstillinger etterlyser arbeid! Mange ønsker å bruke arbeidskraften sin, men får ikke lønnet arbeid.

I Agder mottar 1/3 av den voksne befolkningen trygd. Dette er en alvorlig situasjon. Arbeid er grunnleggende viktig for den enkelte og for samfunnet.

Arbeid er ikke minst viktig sett i lys av likestilling og inkludering. Hva kan og må gjøres?

Program 

Første del 10:00 - 11:30

Musikkinnslag ved studenter fra Institutt for rytmisk musikk, UiA

Velkommen ved rektor Sunniva Whittaker, UiA

«Hvordan ta hele arbeidskraften i bruk på Agder?» ved Vegar Nilsen, påtroppende direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune                        
«Hvorfor deltid når jeg ønsker heltid» ved Peggy Hessen Følsvik, nestleder i LO
«Noen konsekvenser av 4-dagers skoleuke» ved Øyvind Hellang, forsker ved Norce

«Arbeidsnever» ved forfatter Jan Kristoffer Dale  

11.30 LUNSJ

Annen del 12:00 - 15:00

«Arbeid og integrering – to sider av samme sak?» ved Jon Rogstad, professor i sosiologi og forskningsleder ved FAFO

«Ut av skyggene» ved Shazia Majid, forfatter og journalist i VG

«Arbeid etterlyses» ved Yngve Stiansen, journalist i NRK Sørlandet

«Inkluderingsdugnad» ved Guro Angell Gimse, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet

13:20 KAFFE-PAUSE

13:40 «Har Stortinget ansvar?»

  • Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF representerer regjeringspartiene

14:10 Panelsamtale om «Arbeid og arbeidsmuligheter med innledere»

15.00 AVSLUTNING

Klikk inn til mer om UiA og likestilling - blant annet tidligere likestillingskonferanser.

Likestillingskonferansen blir streamet på denne adressen:  https://www.uia.no/live/event/likestillingskonferansen