Lansering av rapport: Likestillingsmonitor Agder 2008-2015 - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13 jan
kl 10:00 - 12:10

Legg til kalender

Sted

Kristiansand - Auditorium ved kantina på Kunnskapsparken

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Lansering av rapport: Likestillingsmonitor Agder 2008-2015

13. januar lanserer Senter for likestilling rapporten Likestillingsmonitor Agder 2008 – 2015, i auditoriet på Kunnskapsparken. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med Agderforskning.

Tidspunkt

13 jan
kl 10:00 - 12:10

Legg til kalender

Sted

Kristiansand - Auditorium ved kantina på Kunnskapsparken

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Rapporten viser at Sørlandet ikke står stille – siden 2008 har det vært en svært positiv utvikling på de fleste likestillingsrelevante områdene i Agder-fylkene. Agder blir med andre ord mer likestilt, og det roper vi hurra for! Likevel er arbeidet ikke ferdig, tvert imot. Det er fortsatt slik at Agder-fylkene ligger under landsgjennomsnittet på de aller fleste områdene, og gapet har endret seg lite over denne perioden.

Formålet med likestillingsmonitoren er at kommunene skal kunne bruke den til å identifisere områder som de bør rette mer fokus på samt bli bevisst på hvor de har lykkes. Vi i håper du har anledningen til å komme for å delta, samt rette blikket framover.

Monitoren gir en oversikt over hvordan Agder har utviklet seg i forhold til kjønnslikestilling fra 2008 og fram til 2014 (med noen unntak, til 2015). Dette er den andre hovedmonitoren som Senter for likestilling lanserer, i tett samarbeid med Agderforskning.

Monitoren presentere Statistisk sentralbyrås (SSBs) statistikk på kjønnslikestilling, og i denne utgaven har vi også løftet fram statistikk for menn og kvinner med ulik landbakgrunn. I tillegg har vi gjennomført en undersøkelse blant kommunene for å kartlegge hvilke andre diskrimineringsgrunnlag enn kjønn kommunene har fokus på. Dette er fordi likestilling handler om så mye mer enn kjønn, noe som ikke blir plukket opp i SSBs statistikk for likestilling.

Se fullt program og mer informasjon på Senter for Likestilling

Send studiet på mail