0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

16. jan
kl 15:00 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Rom: Se kursoverskriften, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

7 jan

Lærerstudentenes fagdag

Lærerstudentenes fagdag - program-topp.

Tidspunkt

16 jan
kl 15:00 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Rom: Se kursoverskriften, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

7 jan

Hei alle sammen!

Påmeldingen til lærerstudentenes fagdag er nå stengt.

Her får dere ytterligere informasjon om selve dagen:

Alle kursene vil ha en kjernetid fra 15.00-19.00. Det vil si at dere må sette av disse timene. Utover dette er det hver enkelt kursholder som disponerer tiden. Alle kursene (med unntak av Mass Berg Johansen)  vil dermed starte 15.00 presis, så det er viktig at dere er på plass til da. Kurset til Mass, Praktisk undervisning og undervisningsmetoder, vil starte 15.15, rommet er tilgjengelig fra 15.00. 

Alle kurs vil ha en lengre pause samtidig fra 16.30-17.00. Da blir det servert gratis pizza nede i Vilhelm Krags hall - vrimlehallen - innerst ved kaffemaskinene.

Hva er lærerstudentenes fagdag?

Avdeling for lærerutdanning vil invitere alle pedagogstudentene ved UiA til en fagettermiddag.

Dette er et arrangement for deg som studerer barnehagelærer, grunnskolelærer, lektorutdanning eller pedagogikk.

Etter flere forespørsler har vi sett betydningen av å ha en fagettermiddag med relevante kurs for studentene ved UiA.

På denne dagen vil det bli arrangert fem ulike kurs som på hver sin måte er relevant for din utdanning. Dette er kurs som har stor relevans for arbeidslivet og som vil bidra til å øke din forståelse innenfor temaer vi ikke snakker så mye om i studiet, men som likevel er en viktig del av arbeidslivet.

Organisering av dagen

Dette er et ettermiddagsarrangement der kursene starter parallelt, og de varer mellom 3 og 4 timer avhengig av hvilket kurs du går på.

Det blir en halvtime pause hvor det vil bli lett servering. Datoen for arrangementet er 16. januar 2019, fra klokka 15.00-19.00.

Følg med på Facebook-arrangementet for oppdateringer:

Informasjon om kursene

*

Kongsgård skolesenter: Tove Sandell Hepburn, Christianne Valand Sørensen: Auditorium B3-008

“Hvordan kan du som lærer legge til rette for økt læringsutbytte hos minoritetselevene i klassen?”

Kurset vil ha fokus på​:

 • Tilpasset og differensiert opplæring
 • Språklige og kulturelle utfordringer
 • Elevenes kulturelle bagasje
 • Foreldre-skole-samarbeid
 • Praktiske tips og undervisningsmetoder

*

Mass Berg Johansen (Lærer ved Haumyrheia Skole): Gabriekl Scotts auditorium - B1-001

“Praktisk undervisning og undervisningsmetoder”

Kurset vil gi deltakerne et stort utvalg av konkrete metoder som kan brukes til fagtekster. 
Det vil også bli presentert eksempler på hvordan triggere kan brukes for å skape motivasjon. 
Målet er at kursdeltakerne får metodeverktøy til undervisningen sin og at dette bidrar til økt kreativitet i egen metodeutvikling.

*

RVTS Sør: Gunn Karin Thomassen og Pernille Lavoll Baade: Auditorium B2-001

“Livsmestring i barnehage og skole”

Ettermiddagen vil handle om det nye fagområdet Folkehelse og livsmestring. 
Dette skal inn i læreplanene fra og med 2020, og Livsmestring og helse er og kommet inn i den nyeste rammeplan for barnehager som kom i 2017. 
I lys av dette ønsker vi å bidra med å sette fokus på at barns behov må imøtekommes for å fremme god psykisk helse. 
Hva fremmer utvikling, og hvordan kan vi voksne bidra for å skape et godt oppvekstmiljø for barn og unge?

*

SMSO-Agder: Vidar Bjelland og Hilde Hauge: Henrik Ibsens auditorium - B1-018

“Av og til må vi våge å tenke det verste…”

På dette kurset vil dere få et innblikk i hvordan man kan oppdage og håndtere barn som har opplevd seksuelle overgrep eller vold. 
Fokuset ligger både på barn i barnehage- og skolealderen.
Vi ønsker å vise viktigheten av å være en trygg voksen i møte med barn som har det vanskelig.

*

Hilde Hegna (førstelektor ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger): Auditorium B2-002

“Deg som fremtidig leder i barnehage”

Kursbeskrivelse:

 •   Voksen-barn relasjoner og relasjonskompetanse
 •   Læringsmiljø i barnehage og skole
 •   Klasse- og gruppeledelse
 •   Når relasjoner er krevende
 •   Ulike perspektiver på atferd som utfordrer
 •   Kollektive atferdsutfordringer og endring av læringsmiljø
 •   Kartlegging, analyse og utvikling av strategier og tiltak

*

Lærerstudentenes fagdag - program.

Kontaktpersoner:

Susanne Øyvindsdatter Webenstad - mobil: 98 40 68 18

Inga Kaleck - mobil: 97 43 52 39

Send studiet på mail