0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. jan - 26. jan 2021
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kunstens betydning? Nettverkskonferansen 2021

Konferansen 2021 i Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor arrangeres 25.- 26. januar 2021 i Kristiansand.

Tidspunkt

25 jan - 26 jan
kl 08:00 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Overordnet tema for konferansen er kunstens og kunst og håndverksfagenes betydning for barnehage, skole og samfunn. Dette vil prege konferansen på ulike måter i form og innhold. Temaet er ikke førende for abstracts, men bidrag innenfor dette temaet er spesielt velkomne.

Med koronakrisen som bakteppe, et samfunn i stor endring og en uforutsett fremtid foran oss, også for kunst og kulturfeltet i Norge, ønsker vi til årets konferanse bidrag som drøfter relevansen av kunst og kultur og våre utdanninger innen visuelle kunstfag.

Vi ønsker å løfte frem både forskning, praksisfortellinger og posters som tematiserer og diskuterer hvilke muligheter det er i de praktisk estetiske fagene for å realisere opplæringsloven og «å opne dører mot verda og framtida» (§ 1-1). Hvilke potensial har fagene for å skape nye og alternative måter å omgås verden og hverandre på?

Vi viderefører bærekraftsprofilen fra fjorårets nettverkskonferanse og spør oss hva som skjer om vi dreier fokus mot en verdenssentrert, demokratisk, økologisk, etisk og politisk fagforståelse?

Fagfornyelsen og et skoleår med oppstart med nye læreplaner vil selvfølgelig også tas opp i konferansen.