0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

23. juni
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Knut E. Karlsen disputerer i språkvitskap

Tidspunkt

23 juni
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Knut E. Karlsen disputerer 23. juni 2017 med avhandlinga «Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901». (Foto: Språkrådet)

Knut E. Karlsen disputerer 23. juni 2017 med avhandlinga «Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901». (Foto: Språkrådet)

Knut E. Karlsen disputerer for ph.d.-graden i språkvitskap fredag 23. juni 2017 med avhandlinga «Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901». 

Les mer om avhandlingen:

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i språkvitskap.

 

Prøveforelesing og disputas finn stad i Gabriel Scotts auditorium - B1-001, Campus Kristiansand

Instituttleiar Hans Olav Hodøl, Institutt for nordisk og mediefag, leiar disputasen.

Tid for prøveforelesing: Fredag 23. juni 2017 kl 10:00

Oppgitt emne for prøveforelesing«Noreg har vore kalla eit annleisland når det kjem til språkpolitikk og språkplanlegging. Drøft språkutviklinga i Noreg frå 1960-talet fram til i dag i lys av språkplanleggingsteori og språkutviklinga i andre språksamfunn.»

Tid for disputas: Fredag 23. juni 2017 kl 12:00

Tittel på avhandling: Mellom Aasen og Hægstad: Morfologisk variasjon i landsmålet før 1901

Søk etter avhandlinga i AURA - Agder University Research Archive, som er eit digitalt arkiv for vitskapelege artiklar, avhandlingar og masteroppgåver frå tilsette og studentar ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnleg oppdatert. Avhandlinga vil vere tilgjengeleg til utlån ved Universitetsbiblioteket og frå resepsjonen i fakultetet. Det vil og bli lagt ut nokre eksemplar av avhandlinga til utlån i lokalet der disputasen finn stad.

 

Opponentar:

Førsteopponent: Professor Peter Trudgill, tidlegere professor II ved UiA

Annenopponent: Førsteamanuensis Eli Bjørhusdal, Høgskulen på Vestlandet

Den sakkunnige komitéen er leia av professor Gro-Renée Rambø, Institutt for nordisk og mediefag, EZ 8674 UiA

Rettleiar i doktorgradsarbeidet var professor Ernst Håkon Jahr, UiA

Send studiet på mail