0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

20. mars 2020
kl 12:15 - 14:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

17 mars

Pris

Gratis

Hva kjennetegner innovative samarbeidsrelasjoner mellom profesjonsutdanninger og profesjonsfeltet?

Professor Olav Eikeland (Foto: OsloMet)

Professor Olav Eikeland (Foto: OsloMet)

Tidspunkt

20 mars
kl 12:15 - 14:00

Legg til kalender

Sted

Møterom A7-006, Henrik Weergelands hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

17 mars

Pris

Gratis

Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA (PRONETT) har gleden av å invitere til følgende forskningsseminar:

"Hva kjennetegner innovative samarbeidsrelasjoner mellom profesjonsutdanninger og profesjonsfeltet?" 

I forskningsseminaret skal Olav Eikeland belyse hva som kan kjennetegne innovative samarbeidsrelasjoner mellom profesjonsutdanninger og profesjonsfeltet.

Han tar utgangspunkt i egen forskning og erfaringer fra flere prosjekter, bl.a. "Utdanningsbarnehager" ved OlsoMet – som er et innovasjonsprosjekt organisert rundt begrepet utdanningsbarnehager, og som bygger på tanken om at kvalitetsheving av profesjonsutdanninger best skjer i nært samarbeid med profesjonsfeltet. Eikeland vil belyse både praktiske og prinsipielle momenter knyttet til det aktuelle feltet.

Følgende kan med fordel leses på forhånd:

https://www.academia.edu/2127823/Symbiotic_Learning_Systems_Reorganizing_and_Integrating_Learning_Efforts_and_Responsibilities_Between_Higher_Educational_Institutions_HEIs_and_Work_Places

https://www.academia.edu/5576719/Bricolage_En_kunnskapsteoretisk_drøfting_av_utviklingsarbeidets_former_og_egenart_s.373-398

https://www.academia.edu/36592855/Teori_empiri_praksis_m.fl._-_gamle_og_nye_begreper

https://www.academia.edu/36592933/Utvidede_fagfellesskap_og_symbiotisk_laering

 

Olav Eikeland er filosof og professor i utdannings- og arbeidslivsforskning ved OsloMet.