0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

4. sep 2020
kl 08:15 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

HMS-kurs for nye realfags-studenter i Kristiansand

Helse, miljø og sikkerhets-kurset strekker seg over en hel dag og er obligatorisk for alle nye studenter ved Fakultetet for teknologi og realfag på Campus Kristiansand.

Tidspunkt

4 sep
kl 08:15 - 16:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Kurset skal gi studentene grunnleggende kunnskap om helse, miljø og sikkerhet (HMS) i laboratoriene, på campus-området, og hvordan ta vare på medstudenter.

– Gode holdninger til HMS er en del av utdannelsen. Vi må sikre at studentene kommer trygt gjennom studiene og at de tar med seg gode rutiner ut i arbeidslivet. Mange vil få bruk for erfaringene når de er ferdige ingeniører. Da får de kanskje får prosjektansvar og skal lede andre mennesker i et arbeidsmiljø, sier Helge Wehus, HMS-rådgiver og en av arrangørene for HMS-kurset på UiA.

Nytt av året er at instituttet for idrettsvitenskap og kroppsøving deltar som arrangør og har sine studenter med på kursdagen i Kristiansand.

Før dagen starter har studentene fått tilgang til flere videoforelesninger om hvordan studentene skal oppføre seg i laboratorier, hva slags verneutstyr de skal bruke, kjemikalier og avfallshåndtering, og hvordan de kan få tilgang til å bruke ulike maskiner, utstyr eller kjemikalier. De vil også få en forelesning om mobbing og trakassering, hvor SiIFra systemet blir presentert.

Omvisning og praktiske øvelser

Studentene på selve dagen få omvisning i den laben de skal arbeide i, og forklaring på hvilke regler de må følge der. De blir fulgt fra stasjon til stasjon, der de blant annet skal gjennomgå en fysisk brannøvelse, øvelse i bruk av hjertestarter og generell førstehjelp.

HMS-kurset er obligatorisk og vil være nødvendig å delta på for å få tilgang til og for å gjennomføre praktiske oppgaver i de ulike laboratoriene.