0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. nov 2019
kl 08:00 - 09:30

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - Kunnskapsparkens kantine, Universitetsveien 19

Påmeldingsfrist

11 nov

Pris

Gratis, påmelding av hensyn til bevertning

Frokostseminar: Barnefattigdom - Hva gjør vi i vår region?

Tidspunkt

13 nov
kl 08:00 - 09:30

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - Kunnskapsparkens kantine, Universitetsveien 19

Påmeldingsfrist

11 nov

Pris

Gratis, påmelding av hensyn til bevertning

Frokostseminar ved Handelshøyskolen ved UiA
Andelen barn og unge som vokser opp i husholdninger med vedvarende lavinntekt er stadig økende, og vi vet mye om hvilke konsekvenser lavinntekt kan ha for barn og unges psykiske helse og livsmuligheter / muligheter som voksne. Kan ny metodikk i møte med familienes utfordringer gi bedre resultater?

Kristiansand kommune har utviklet innovasjonen Nye mønstre – trygg oppvekst som prøver ut ny metodikk i arbeidet med familier som strever med vedvarende lavinntekt. I samarbeid med NORCE og Universitet i Agder er det utviklet et forskningsprosjektet som evaluerer effekter av innovasjonen. Norges forskningsråd finansierer forskningen.

Les innlegg i Fædrelandsvennen om saken: : https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/2GXBar/buss-19-en-klassereise-gjennom-kristiansand

Foredragsholdere:

Kristine Løkås Vigsnes
Prosjektleder for innovasjonen Nye mønstre – trygg oppvekst, en regional satsing mot barnefattigdom og sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse

Eirin Mølland
Universitetslektor ved Institutt for økonomi på Handelshøyskolen ved Universitet i Agder/ seniorforsker i NORCE