0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

12. sep - 13. sep
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Fellessamling i regionen for ReKomp og DeKomp høsten 2019

Professor Sølvi Lillejord er hovedforeleser med temaet: Partnerskap i utdanning og utviklingsarbeid: roller, utfordringer og forventninger.

Tidspunkt

12 sep - 13 sep
kl 09:00 - 12:00

Legg til kalender

Sted

Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Professor Sølvi Lillejord (Foto: Moment studio)

Professor Sølvi Lillejord (Foto: Moment studio)

Tema: Partnerskap

Målgruppe:

 •  Alle som sitter i de lokalekompetansenettverkene ReKomp og DeKomp
 • Tillitsvalgte som sitter i samarbeidsforumene
 • FM
 • UiA

Professor Sølvi Lillejord er hovedforeleser med temaet: Partnerskap i utdanning og utviklingsarbeid: roller, forventninger, utfordringer og forventninger.

Sølvi Lillejord er dr.philos og professor i pedagogikk. Hun har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har publisert bøker og artikler om skoleledelse og utdanningspolitiske spørsmål, lærervurdering, partnerskap i lærerutdanningen og tilpasset opplæring. Hun har arbeidet ved Universitetet i Bergen (1995-2009), Universitetet i Oslo (2010-2012) og vært direktør for Kunnskapssenter for utdanning (2013-2019). I dag er hun fagdirektør ved Universitet i Bergen og Honorary Research Fellow, Department of Education, University of Oxford (siden 2015).

BøkerPedagogisk ledelse – et relasjonelt perspektiv (1997). Ledelse i en lærende skole (2003) Kvalitetsarbeid i skolen (2005), Spektrum: samfunnsfagArbeidsbok til Spektrum: samfunnslære VK1 : fellesspråklig

Lillejord har oppsummert forskning om partnerskap i lærerutdanningen. 12. - 13. september er satt av for en fellessamling på Agder.

Vi arbeider i Workshops hvor vi grupperer oss i kompetansenettverkene – ReKomp og Dekomp i samme gruppe fra hver region. UiA og FM må spre seg på gruppene.

Vi fordeler oss på runde bord (8 stk). Samlet fra hver region.

Programskisse:

12. september - dag 1

09:00 - 09:30

 

09:00 - 11:30

Samarbeidsforumene ReKomp og DeKomp har egen økt med Sølvi Lillejord

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 13:00

Fra FM:

 • Hva er DeKomp og ReKomp i den store sammenhengen
 • En operasjonalisering av topplederutdanningen
 • Ledelse av utvikling i kommunene
 • Ikke konkurranse

13:00 - 15:00 

Sølvi Lillejord

15:00 - 15:30

Pause m/snack

15:30 - 17:30

Sølvi Lillejord fortsetter (det blir refleksjon i grupper underveis)

17:30 - 19:30

Pause

19:30

Middag

13. september - dag 2

08:30 - 11:20

Sølvi Lillejord (det blir refleksjon i grupper underveis – nå GW/kafedialog/karusellen: Starte i lokale grupper -

så noen sitter igjen og formidler, andre går på besøksrunde, så samles igjen og ser på hva hørt og som kan brukes i eget nettverk)

11:20 - 11:30

Avslutning og veien videre v/FM

11:30 - 12:00

Lunsj

Målsetting for dag 2:

 • Finne dag hvor jobber videre med dette i hvert enkelt nettverk – en konkret plan for oppfølging
 • -           

Modellere et lærende møte – dvs det skal gjøres en SWOT av samlingen. Oppdraget kommer ut sammen med invitasjonen.

Roller og ansvar i realisering av DeKomp av ReKomp – i realisering av partnerskapet

Veien videre:

 • Ny samling –
 • Vi har forpliktet oss til noe – vi deler hva har det resultert i.

Sjekk også informasjonen som er lagt ut på Fylkesmannen i Agders nettsider: (kommer)

Fylkesmannen i Agder - logo.

Send studiet på mail