0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. mars
kl 12:15 - 15:00

Legg til kalender

Sted

Rom E2-009, Kristian Schjelderups hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

9 mars

Pris

Ingen deltakeravgift

Etikkforskning i profesjonsfeltet

Seminar tirsdag 13. mars 2018, i regi av Nettverk for profesjonsrettet forskning ved UiA.

Tidspunkt

13 mars
kl 12:15 - 15:00

Legg til kalender

Sted

Rom E2-009, Kristian Schjelderups hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

9 mars

Pris

Ingen deltakeravgift

På dette seminaret vil Finn Thorbjørn Hansen, professor II i PRONETT, trekke veksler på sin brede erfaring med etikkforskning innen ulike profesjoner. Dette er forskning som er preget av samarbeid mellom forsker og profesjonsutøvere. Metoden som han vil redegjøre nærmere for, betegner han som dialogbasert og undringsdrevet. ​

Finn Thorbjørn Hansen er professor ved Aalborg Universitet.
​Listen nedenfor viser et utvalg av hans nyere publikasjoner:
At praktisere anvendt filosofi i praksisbaseret forskning : Når forskning og filosofi blivet et spørgsmål om at træde i et Jeg-Du-forhold til verden. / Hansen, Finn Thorbjørn. Anvendt filosofi er interaktionel filosofi: Positioner og perspektiver. ed. / Morten Ziethen. Vol. 9 1. ed. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2017. p. 75-119.​
Dialogisk aktionsforskning : i et praksisnært perspektiv. / Alrø, Helle (Editor); Hansen, Finn Thorbjørn (Editor). Aalborg Universitetsforlag, 2017. 304 p.
Et forskningsprojekt om undren og entreprenørskabsundervisnings søsættes. / Hansen, Finn Thorbjørn; Herholdt-Lomholdt, Sine Maria; Rothuizen, Jan Jaap. At innovere med hjertet: Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser.. ed. / Finn Thorbjørn Hansen; Sine Herholdt-Lomholdt; Jan Jaap Rothuizen. Aalborg Universitet, 2017. p. 10-29.
Fra problemorientering til undren. / Hansen, Finn Thorbjørn. At innovere med hjertet: Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser.. ed. / Finn Thorbjørn Hansen; Sine Herholdt-Lomholdt; Jan Jaap Rothuizen. Aalborg : Aalborg Universitet, 2017. p. 47-80.
Sokratisk og fænomenologisk-orienteret aktionsforskning. / Hansen, Finn Thorbjørn (Editor). Dialogisk aktionsforskning: i et praksisnært perspektiv. ed. / Helle Alrø; Finn Thorbjørn Hansen. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2017. p. 93-144.
Tre systematikker der hver på sin måde indfanger væsentlige aspekter af undrings- og innovationsværkstedet. / Hansen, Finn Thorbjørn; Herholdt-Lomholdt, Sine Maria. At innovere med hjertet: Undervisning i undringsdrevet innovation og entreprenørskab i professionsuddannelser.. ed. / Finn Thorbjørn Hansen; Sine Herholdt-Lomholdt; Jan Jaap Rothuizen. Aalborg : Aalborg Universitet, 2017. p. 119-136.

Servering: lunsj/kaffe/te
Hvis spørsmål, ta kontakt med leder for PRONETT; Solveig Botnen Eide: solveig.b.eide@uia.no
Videresend gjerne til andre aktuelle interesserte.

Send studiet på mail