0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. nov 2020
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under.

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Yves Teganya om kartlegging av radiosignaler

Disputasen foregår digitalt på internett på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Yves Teganya of the Faculty of Engineering and Science at the University of Agder has submitted his thesis entitled “Machine Learning Tools for Radio Map Estimation in Fading-Impaired Channels“ and will defend the thesis for the PhD-degree Friday 13 November 2020. (Photo: Private)

Yves Teganya fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Machine Learning Tools for Radio Map Estimation in Fading-Impaired Channels” fredag 13. november 2020. (Foto: Privat)

Tidspunkt

13 nov
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under.

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Yves Teganya fra Fakultet for teknologi og realfag disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Machine Learning Tools for Radio Map Estimation in Fading-Impaired Channels” fredag 13. november 2020.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet teknologi og realfag, med spesialisering i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

Doktorgradsarbeidet er utført ved WISENET Center, Institutt for IKT, UiA, og er finansiert med stipend fra Norges forskningsråds FRIPRO-TOPPFORSK og IKTPLUSS (LUCAT).

Les Yves Teganyas oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt på internett i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av professor Ole-Christoffer Granmo, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

 

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning«mmWave communications for immersive media delivery» 

Tittel på avhandling: Machine Learning Tools for Radio Map Estimation in Fading-Impaired Channels

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2687236 

 

Kandidaten: Yves Teganya (1986, Nyabihu, Rwanda) Bachelor of Science (BSc) degree in Electronic and Telecommunication Engineering, University of Rwanda - College of Science and Technology UR-CST (former KIST), Rwanda (2012). Master of Science (MSc) in Electronics/ Telecommunications fra Högskolan i Gävle, Sverige (2016).

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Olav Tirkkonen, Aalto University, Finland

Annenopponent: Førsteamanuensis Suzan Bayhan, University of Twente, Zilverling, NL

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Lei Jiao, Institutt for IKT, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Daniel Romero (hovedveileder) og professor Baltasar Beferull-Lozano (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u50sceCorz8tHNPKrd3djWktc-tEkTFcUhdp

Du får en Zoom-lenke i retur.

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst kl 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Ole-Christoffer Granmo på e-post ole.granmo@uia.no