0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. jan
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Arne Garborgs auditorium - B1-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Vidar Fagerheim Kalsås om framstilling av minoritetar i historieundervisninga

Tidspunkt

25 jan
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Arne Garborgs auditorium - B1-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Vidar Fagerheim Kalsås Kalsås disputerer for ph.d.-graden med avhandlinga «Forteljingar om eigenart og undertrykking: Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar» fredag 25. januar 2019.

Vidar Fagerheim Kalsås Kalsås disputerer for ph.d.-graden med avhandlinga «Forteljingar om eigenart og undertrykking: Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar» fredag 25. januar 2019.

Vidar Fagerheim Kalsås disputerer for ph.d.-graden med avhandlinga «Forteljingar om eigenart og undertrykking: Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar» fredag 25. januar 2019.

Les meir om avhandlinga slik kandidaten samanfattar ho:

Prøveforelesing og disputas finn stad i Arne Garborgs auditorium - B1-006, Campus Kristiansand, fredag 25. januar 2019

Disputasen blir leia av prodekan Årstein Justnes 

Prøveforelesing kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesing: «Status og trendar i internasjonal historiedidaktisk forsking om minoritetar»

Tittel på avhandling: «Forteljingar om eigenart og undertrykking. Ein studie av undervisningstekstar om minoritetane romanifolket og romar»

Søk etter avhandlinga i AURA - Agder University Research Archive, som er eit digitalt arkiv for vitskaplege artiklar, avhandlingar og masteroppgåver frå tilsette og studentar ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnleg oppdatert. Avhandlinga vil være tilgjengeleg til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil óg bli lagt ut nokre eksemplar av avhandlinga til utlån i lokalet der disputasen finn stad.

Opponentar:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Lise Kvande, Institutt for lærerutdanning (ILU), NTNU

Annenopponent: Professor i samhällsvetenskapernas didaktik Kenneth Nordgren, Karlstads universitet, Sverige

Vurderingskommisjonen er leia av professor Elisabeth HaakedalInstitutt for religion, filosofi og historie, UiA

Rettleiarar i doktorgradsarbeidet var May-Brith Ohman Nielsen, Institutt for religion, filosofi og historie, UiA (hovudrettleiar) og professor Teemu Sakari RyyminInstitutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universiteet i Bergen (bi-rettleiar)

Send studiet på mail