Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

28. nov 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Torunn Kitty Vatnøy: Sykepleiekompetanse i kommunale akutt-mottak

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Torunn Kitty Vatnøy fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership» mandag 28. november 2022. (Foto: Privat)

Torunn Kitty Vatnøy fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership» mandag 28. november 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

28 nov
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Torunn Kitty Vatnøy fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership» mandag 28. november 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Les Torunn Kitty Vatnøys egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan, professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning mandag 28. november kl 10:15

Disputas mandag 28. november kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Kvalitet i kommunale helse- og omsorgstjenesten: Dilemmaer og paradokser i balansering av forventninger og muligheter»

Tittel på avhandling: «Nursing Competence in Norwegian Municipal in-patient Acute Care. Professional Accountability, Environment, and Leadership»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Torunn Kitty Vatnøy (1962, Gulen) Utdannet sykepleier Haukeland sykepleierhøgskole, Bergen (1988) og intensivsykepleier ved Høgskolen i Agder (1997). Mastergrad i Helse- og sosialinformatikk fra Høgskolen i Agder og Universitetet i Aalborg, Danmark (2005). Hun arbeidet flere år som sykepleier, intensivsykepleier og fagutviklingssykepleier ved sykestua i Alta og Sørlandet sykehus, og erfaringer fra det arbeidet var en viktig inspirasjonskilde for tema for hennes doktorgradsarbeid. Doktorgradsprosjektet er knyttet opp mot Senter for omsorgsforskning, Sør. Fra 2010 arbeider hun som førstelektor ved Institutt for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Aud Uhlen Obstfelder, Senter for Omsorgsforskning, Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik

Annenopponent: Seniorforsker / førsteamanuensis Palle Bager, Institut for Klinisk Medicin – Lever, Mave- og Tarmsygdomme, Aarhus Universitet, Danmark

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Kristin Haraldstad, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Bjørg Dale, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder (hovedveileder). Professor Tor-Ivar Karlsen, Institutt for psykososial helse, Universitetet i Agder og førsteamanuensis Marianne Sundlisæter Skinner, Senter for omsorgsforskning, Institutt for helsevitenskap, NTNU i Gjøvik (medveiledere)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Ypcu6sqTkoE91d31EqDsFoMvhSLR7L9MS9

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Andås på e-post eli.andas@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.