0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. nov 2019
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Thomas Bårdsen om teknologisk utvikling i norsk musikkproduksjon i et bevaringsperspektiv

Thomas Bårdsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Sporfinnere: En undersøkelse av norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv» torsdag 21. november 2019.

Tidspunkt

21 nov
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium I1 066, Ketil Moes hus, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Thomas Bårdsen disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Sporfinnere: En undersøkelse av norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv» torsdag 21. november 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag med spesialisering i utøvende rytmisk musikk.

Bårdsen arbeider ved lydlaboratoriet ved Nasjonalbiblioteket, der han har vært koordinator for det lydtekniske fagfeltet siden 2007. I avhandlingen har han særlig forsket på hvordan holdningene til masteropptak har endret seg, fra opptak på 1930-tallet der masteropptaket ble sett som det autoritative opptaket - via 1970-tallet der merkingen av unike masteropptak ble sjeldnere til dagens digitale fragmenter. Dette har også implikasjoner for arbeidet med bevaring av opptakene.

Doktorgraden er i sin helhet finansiert av Nasjonalbiblioteket.

Les Thomas Bårdsens oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium I1 066, Ketil Moes hus, torsdag 21. november 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland-Yates.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Nasjonalbiblioteket som arena for populærmusikkforskning»

Tittel på avhandling: «Sporfinnere: En undersøkelse av norsk musikkproduksjons teknologiske utvikling i et bevaringsperspektiv»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Toivo Burlin, lektor, fil.dr. i musikkvitenskap, Stockholms universitet

Annenopponent: Sverker Hyltén-Cavallius, dosent i etnologi, Musikverket

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Michael Rauhut, Fakultet for kunstfag, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Tor Dybo, UiA (hovedveileder) og professor Geir Holmsen, UiA (bi-veileder).