0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. des
kl 08:30 - 12:00

Legg til kalender

Sted

Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Stephen Zamore om bærekraft i mikrofinansinstitusjoner

Tidspunkt

13 des
kl 08:30 - 12:00

Legg til kalender

Sted

Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Stephen Zamore disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

Stephen Zamore disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

Stephen Zamore ved Institutt for strategi og ledelse analyserer i sin doktoravhandling om mikrofinansbanker får bedre bærekraft gjennom mindre mislighold ved å utvide sitt nedslagsfelt geografisk, og ved å øke tilbudet av tjenester ut over rene finanstransaksjoner.

Stephen Zamore har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal business. Han disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av FAHU Foundation  i Danmark.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand torsdag 13. desember 2018

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse

Prøveforelesning kl 08:30

Disputas kl 09:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Corporate risk management and what makes risk management in Microfinance special"

Tittel på avhandling: «Risk Management and Efficiency of Microfinance Institutions»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Dr. Ronny Manos, PhD, College of Management Academic Studies, Israel

Annenopponent: Professor Niels Hermes, University of Groningen

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Lars Oxelheim ved Institutt for økonomi, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Roy Mersland, Institutt for strategi og ledelse (hovedveileder) og professor Leif Atle Beisland, Institutt for økonomi (bi-veileder)

Send studiet på mail