Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

28. juni 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Shaun Falconer: Tilstandsovervåking ved bruk av fibertau i offshore kraner

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Shaun Falconer fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Condition monitoring of fibre ropes using machine learning» tirsdag 28. juni 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

28 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Shaun Falconer fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Condition monitoring of fibre ropes using machine learning» tirsdag 28. juni 2022.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i ingeniørvitenskap, forskningsområde mekatronikk. Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom UiAs SFI Offshore Mechatronics.

Les Shaun Falconers egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet dekan Michael Rygaard Hansen, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning tirsdag 28. juni kl 10:15

Disputas tirsdag 28. juni kl 12:15

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Practical means to extend the remaining work life of ropes for lifting and mooring applications»

Tittel på avhandling: «Condition monitoring of fibre ropes using machine learning»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2998488

 

Kandidaten: Shaun Falconer (1991, Glasgow, Scotland) MEng Mechanical Engineering with Aeronautics, University of Glasgow, Scotland (2014). I dag arbeider han som Pipe System Design Engineer at NOV Flexibles Danmark.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Vilmar Æsøy, Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk, NTNU

Annenopponent: Professor Robert Schulz, Institut für Fördertechnik und Logistik, Universität Stuttgart, Tyskland

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis: Dmitry Vysochinskiy, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Geir Grasmo, Universitetet i Agder (hovedveileder) og seniorforsker Ellen Nordgård-Hansen, NORCE (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Itdeysqj0rEtWTszc24AVQuzRYimtD7WKq

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Emma Elisabeth Horneman på e-post emma.e.horneman@uia.no  Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.