Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. juni 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Sandun Konara: Enhancement of Charging Resource Utilization of Electric Vehicle Fast Charging Station with Heterogeneous EV Users

Denne disputasen gjennomføres kun digitalt.

Tidspunkt

21 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Zoom

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Sandun Yasantha Konara Konara Mudiyanselage disputerer med ph.d.-avhandlingen Enhancement of Charging Resource Utilization of Electric Vehicle Fast Charging Station with Heterogeneous EV Users.

Mudiyanselage har fulgt ph.d.-programmet ved Teknologi og realfag, med spesialisering i ingeniørvitenskap, fagområde fornybar energi.

Prøveforelesning starter kl. 10.15

Disputas starter kl. 12.15

Tema for prøveforelesning: "Flexibility as a Key Enabler: Exploring the concept of flexibility in the context of fast charging, including dynamic load management, demand response, and the utilization of renewable energy sources".

Les avhandlingen i AURA.

Disputasleder: Michael Rygaard Hansen, dekan UiA

Evalueringskomite:

  • Førsteopponent: Førsteamanuensis Amin Hajizadeh, Ålborg universitetet
  • Andreopponent: Professor Anis Yazidi, OsloMet
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Ajit Jha, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Professor Mohan Lal Kohle, Universitetet i Agder
  • Medveileder(e): Førsteamanuensis Nils Ulltveit-Moe, Universitetet i Agder

Slik følger du digitalt:

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio:

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Emma Horneman.