Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. des 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Saba Mirza Alipour: Usikkerhetsanalyse av flomkart for hundreårsflommer ved klimaendringsscenarioer

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Saba Mirza Alipour fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios» torsdag 8. desember 2022. (Foto: Privat)

Saba Mirza Alipour fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios» torsdag 8. desember 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

8 des
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Saba Mirza Alipour fra Fakultet for teknologi og realfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios» torsdag 8. desember 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for teknologi og realfag ved UiA, med spesialisering i ingeniørvitenskap, forskningsområde fornybar energi.

Les Saba Mirza Alipours egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium C2 040, Campus Grimstad og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av instituttleder Paul Ragnar Svennevig, Institutt for ingeniørvitenskap, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 8. desember kl 10:15

Disputas torsdag 8. desember kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Sources and methods to address uncertainty in hydraulic modelling of rivers from low flow to flood»

Tittel på avhandling: «Uncertainty analysis of 100-year flood maps under climate change scenarios»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

 

Kandidaten: Saba Mirza Alipour (1989, Iran) Bachelorgrad fra Urmia University, Iran (2012). Mastergrad fra Tabriz University, Iran (2015). I) dag arbeider hun som Quantitative Analyst i Volue

Opponenter:

Førsteopponent: Universitetslektor Luigia Brandmarte, KTH, Sverige

Annenopponent: Professor Knut Alfredsen, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Ajit Jha, Fakultet for teknologi og realfag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Joao Leal, Universitetet i Agder (hovedveileder) og forsker Kolbjørn Engeland, Universitetet i Oslo/NVE (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u50pf-mqrDwtHd1_wIsHK-ZtuDk7wS076pNS

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Kristine Evensen Reinfjord på e-post kristine.reinfjord@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.