0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. juni 2019
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Ronald Mayora Synnes: Ungdom i migrantmenigheter

Tidspunkt

25 juni
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Ronald Mayora Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn» tirsdag 25. juni 2019.

Ronald Mayora Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn» tirsdag 25. juni 2019.

Ronald Mayora Synnes disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn» tirsdag 25. juni 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Kandidaten: Ronald Mayora Synnes (1981) Mastergrad i Religion, Society and Global Issues fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn (tidligere Det teologiske menighetsfakultet) 2010, med masteroppgaven "Religiøsitet blant unge muslimer og kristne i Oslo: En komparativ analyse av åtte unge muslimer og kristnes fortellinger i et kjønnsperspektiv». I dag ansatt ved NLA Høgskolen i Kristiansand.  

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand, tirsdag 25. juni 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning«Grenser for norskhet? Etnisk identitet mellom tilskrivelse og selvidentifikasjon»

Tittel på avhandling: «Ungdom i migrantmenigheter. En studie av forhandlinger om religion, etnisitet og kjønn.»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Forsker Arnfinn Haagensen Midtbøen, Institutt for samfunnsforskning

Annenopponent: Lektor Maria Klingenberg, Uppsala universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Pål Ketil Botvar, Institutt for religion filosofi og historie, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Irene Trysnes, UiA (hovedveileder) og professor Inger Furseth, Universitetet i Oslo (bi-veileder)