0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

10. mai 2019
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Peter André Busch om digitale verktøy og skjønnsutøvelse i offentlig sektor

Tidspunkt

10 mai
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Peter André Busch disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy» fredag 10. mai 2019.

Peter André Busch disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy» fredag 10. mai 2019.

Peter André Busch disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy» fredag 10. mai 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for samfunnsvitenskap med spesialisering i informasjonssystemer.

Les mer om kandidaten og oppsummeringen hans av avhandlingen:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Arne Garborgs auditorium – B1-006, Campus Kristiansand.

Disputasen blir ledet av instituttleder Carl Erik Moe, Institutt for informasjonssystemer.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: “Opportunities and challenges of digital government

Tittel på avhandling: «Digital Discretion Acceptance and Impact in Street-Level Bureaucracy»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Maria A. Wimmer, University of Koblenz-Landau

Annenopponent: Professor Elin Wihlborg, Linköpings universitet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Leif Skiftenes Flak, Institutt for informasjonssystemer, UiA

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Øystein Sæbø, UiA