0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. jan 2021
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Perry McPartland: Metareferanser hos Shakespeare

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Perry McPartland fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Shakespeare and metatheatrical representation» fredag 15. januar 2021.

Perry McPartland fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Shakespeare and metatheatrical representation» fredag 15. januar 2021. 

Tidspunkt

15 jan
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Perry McPartland fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Shakespeare and Metatheatrical Representation" fredag 15. januar 2021.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i litteraturvitenskap.

Les Perry McPartlands egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Early Modern Staging and the Plays of John Webster"

Tittel på avhandling: «Shakespeare and Metatheatrical Representation»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2711194

 

KandidatenPerry McPartland (1971, London UK) BA, Universitetet i Bergen (2013), MA Universitetet i Bergen (tittel på masteroppgaven: ‘Transformation in Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream) (2015). Arbeider nå som universitetslektor ved UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Tiffany Stern fra University of Birmingham, UK

Annenopponent: Professor Anthony Johnson, fra Åbo Akademi, Finland

Bedømmelseskomitéen er ledet av postdoktor Fionnuala O'Neill Tonning, Institutt for fremmedspråk og oversetting, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Per Sivefors fra Linnèuniversitetet, Sverige (hovedveileder) og professor Oddvar Holmesland fra Institutt for fremmedspråk og oversetting, UiA (medveileder)

 

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Uuc-qgqTMqHN3wnI4rvGk6I9DtcBnLN2K5

Du får en Zoom-lenke i retur.

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

For å opponere ex auditorio må opponenten ha lest avhandlingen. Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Gunhild Kvåle på e-post gunhild.kvale@uia.no