Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

19. des 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Mugula Chris Safari: Intellectual disability and participation in digital technology design activities: A catalyst for social inclusion

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

19 des
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Mugula Chris Safari disputerer med ph.d.-avhandlingen "Intellectual disability and participation in digital technology design activities: A catalyst for social inclusion". 

Safari har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 

Prøveforelesning starter kl. 10:15.

Disputas starter kl. 12:30. 

Tema for prøveforelesning: Kommer 

Les avhandlingen i AURAKommer 

Se et sammendrag av avhandlingen

Disputasleder: professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap 

Evalueringskomite: 

  • Førsteopponent: Professor Marilyn Lennon, Computer and Information Sciences, University of Strathclyde, Glasgow, United Kingdom 
  • Andreopponent: Sjefsforsker Kristin Skeide Fuglerud, Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II, Institutt for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sør-Øst Norge.   
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Bård Erlend Solstad, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, Universitetet i Agder 

Veiledere i doktorgradsarbeidet: 

  • Hovedveileder: Professor Elin Thygesen, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder 
  • Medveileder: Førsteamanuensis Sofie Wass, Institutt for informasjonssystemer, Universitetet i Agder  

Slik følger du digitalt: 

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til:  

Disputasleder professor Anders Johan Wickstrøm Andersen

Ph.d.-adm. Eli Andås