0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

23. juni 2021
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - registreringslenke for publikum nederst på siden/ Sal 1, Bygg K, Campus Kristiansand for deltakere

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Monica Klungland: Materiell-kollektiv praksis. En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen. Disputasen vil foregå på skandinaviske språk.

Monica Klungland of the Faculty of Fine Arts at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 23 June 2021.

Monica Klungland fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» onsdag 23. juni 2021. 

Tidspunkt

23 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - registreringslenke for publikum nederst på siden/ Sal 1, Bygg K, Campus Kristiansand for deltakere

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Monica Klungland fra Fakultet for kunstfag ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører» onsdag 23. juni 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag ved UiA med spesialisering i Kunst i kontekst (KiK).

Monica Klungland er første kandidat som skal forsvare sin avhandling offentlig av kandidatene ved fakultetets doktorgradsspesialisering i Kunst i kontekst.

Slik oppsummerer Monica Klunglands selv avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sal 1, Sigurd Køhns hus, Campus Kristiansand. Publikum deltar digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Marit Wergeland, Fakultet for kunstfag, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:15

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Rom, tid og bevegelse; framtidens kunst og håndverksdidaktikk – Tanker om kunst- og håndverkslærerens praksis under posthumanistiske betingelser»

Tittel på avhandling: «Materiell-kollektiv praksis: En tilnærming til fagdidaktikk for kunst og håndverk utviklet i veveprosjektet Veve i åpne dører»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2756839

 

Kandidaten: Monica Klungland (1970, Kristiansand) Bachelor førskolelærer, UiA (2006) Mastergrad i kunstfag, UiA (2016). Tittel på masteroppgave: «Fra nøster til baller. En studie av elevers møte med håndverk og materialer i et felles, utendørs veveprosjekt». Nåværende stilling: Universitetslektor i kunst og håndverk, Institutt for visuelle og sceniske fag, Fakultet for kunstfag, UiA

Opponenter:

Førsteopponent: Professor emerita Anna-Lena Østern, Åbo Akademi universitet, Finland, (se også profilside ved NTNU

Annenopponent: Universitetslektor, ph.d. Annika Hellman, Malmø universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Tony Valberg, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Helene Illeris, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Lisbet Skregelid, UiA (medveileder)

Slik gjør du som publikum

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uia.pameldingssystem.no/pamelding-disputas-for-monica-klungland

Du får en Zoom-lenke i retur.

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:05. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Marit Wergeland på e-post marit.wergeland@uia.no