0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

12. feb
kl 10:15 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium B2-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Martin Kjeøen Erikstad om spillerutvikling i fotball

Tidspunkt

12 feb
kl 10:15 - 19:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium B2-006, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Martin Kjeøen Erikstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football tirsdag 12. februar 2019.

Martin Kjeøen Erikstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football tirsdag 12. februar 2019.

Martin Kjeøen Erikstad disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football tirsdag 12. februar 2019.

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium B2-006, Campus Kristiansand tirsdag 12. februar 2019.

Disputasen blir ledet av dekan Anders Johan Wickstrøm Andersen , Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

Oppgitt emne for prøveforelesning: Psychological factors underpinning long-term athlete development: the effect of the social environment.”

Tittel på avhandling: «Developing Expertise in Football» - Practice engagement, self-regulation of learning, basic needs satisfaction and perceptions of the sport environment in Norwegian youth football.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Joseph (Joe) Baker, York University, Canada

Annenopponent: Senior Lecturer Dr. Tynke Toering, (se også Researchgate:) University of Central Lancashire, UK

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Matthew Ronald Spencer, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Rune Høigaard, UiA (hovedveileder), førsteamanuensis Bjørn Tore Johansen, UiA og førsteamanuensis Tommy Haugen, UiA (bi-veiledere) - alle fra Institutt for folkehelse, idrett og ernæring

Send studiet på mail