Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

8. des 2023
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Malin Toften Mangersnes: Norsk-Engelsk tospråklig ordproduksjon og individuelle forskjeller i tospråklig profil og artikulasjon

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

8 des
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Malin Toften Mangersnes disputerer med ph.d.-avhandlingen Spoken word production in Norwegian-English bilinguals. Investigating effects of bilingual profile and articulatory divergence.

Mangersnes har fulgt ph.d.-programmet i humaniora og pedagogikk, med spesialisering i språkvitenskap.

Prøveforelesning starter kl. 10.00 

Disputas starter kl. 12.00 

Tema for prøveforelesning: Spoken word production in Norwegian-English bilinguals. Investigating effects of bilingual profile and articulatory divergence

Les avhandlingen i AURA

Se et sammendrag av avhandlingen

Disputasleder: Gunhild Kvåle 

Evalueringskomite:  

  • Førsteopponent: Postdoc Sandra Kotzor, University of Oxford 
  • Andreopponent: Professor Emmanuel Ferragne, Université Paris Cité 
  • Komitéleder: Professor Gro-Renée Rambø, UiA 

Veiledere i doktorgradsarbeidet:  

  • Hovedveileder: Professor Allison Wetterlin 
  • Medveileder: Professor Linda Wheeldon 

Slik følger du digitalt:  

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt. 

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. 

Opponent ex auditorio:  

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til Gunhild Kvåle