Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

Tidspunkt

22. feb 2024
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B1 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Lorentz Salvesen: Initiating the PREPARED project: a digital dietary intervention for preconception young adults

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

22 feb
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B1 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Lorentz Salvesen disputerer med ph.d.-avhandlingen Initiating the PREPARED project: a digital dietary intervention for preconception young adults – protocol development, validation of dietary methods, and DOHaD knowledge-diet quality insights

Salvesen har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. 

Prøveforelesning starter kl. 10:15 

Disputas starter kl. 12:30 

Tema for prøveforelesning: "Strategies for the implementation of the Nordic alcohol consumption guidelines for Norwegian youth"

Les avhandlingen i AURA 

Les et sammendrag av avhandlingen.

Disputasleder: Professor Elisabet Rudjord Hillesund, instituttleder ved Institutt for ernæring og folkehelse, UiA 

Evalueringskomite: 

  • Førsteopponent: Dr. Danielle Schoenaker, School of Human Development and Health and the MRC Lifesourse Epidemiology Centre, University of Southampton, UK  
  • Andreopponent: Seniorforsker Anja Pia Biltoft-Jensen, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Danmark 
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Thomas Birkedal Stenqvist, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA 

Veiledere i doktorgradsarbeidet: 

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Anine Christine Medin, Institutt for ernæring og folkehelse, UiA 
  • Medveiledere: Professor Nina Cecilie Øverby, førsteamanuensis Dagrun Engeset, professor Andrew K. Wills, alle Institutt for ernæring og folkehelse, UiA  

Slik følger du digitalt: 

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt. 

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. 

Opponent ex auditorio: 

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til  

disputasleder: professor Elisabet Rudjord Hillesund, med kopi til Ph.d.-adm. Eli Andås -senest i løpet av pausen mellom første- og annenopponent.