0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

30. aug 2022
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Lene Anundsen: Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Lene Anundsen of the Faculty of Humanities and Education at the University of Agder has submitted her thesis entitled «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere» and will defend the thesis for the PhD-degree Wednesday 30 August 2022.

Lene Anundsen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere» onsdag 30. august 2022.

Tidspunkt

30 aug
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Lene Margrethe Anundsen fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere» tirsdag 30. august 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i litteraturvitenskap.

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium TBA, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

 

Prøveforelesning tirsdag 30. august kl 10:00

Disputas tirsdag 30. august kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «TBA»

Tittel på avhandling: «Litteraturundervisning og litterære tekstpraksiser i grunnskoletilbud for voksne innvandrere»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

(kommer)

 

Kandidaten: Lene Anundsen (1968 Porsgrunn, oppvekst i Mandal) Mastergrad i nordisk språk og litteratur, UiA (2009). Tittel på masteroppgave: «Mange måter å lese på – multifunksjonelle lesepraksiser hos innvandrerforeldre som leser barnebøker». I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Opponenter:

(Rekkefølgen ikke bestemt)

(Førsteopponent): Professor Anna Lyngfelt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet, Sverige

(Annenopponent): Professor Eva Hultin, Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Avdelningen för språk och litteratur, Mälardalens universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Svein Slettan, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Elise Seip Tønnessen, Universitetet i Agder (hovedveileder) og dosent Catarina Economou, Malmø universitet, Sverige (medveileder)

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken: (kommer)

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Lise Moss på e-post lise.moss@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.