0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

13. des
kl 12:45 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Kwame Ohene Djan om styring av mikrofinansinstitusjoner

Tidspunkt

13 des
kl 12:45 - 17:00

Legg til kalender

Sted

Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kwame Ohene Djan disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Aspects of Governance in Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018. (Foto: Privat)

Kwame Ohene Djan disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Aspects of Governance in Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018. (Foto: Privat)

Styring av mikrofinansinstitusjoner har først nylig dukket opp forskningsfelt. Kwame Ohene Djan har analysert flere styringsvarianter i sin avhandling. Funnene viser at det ikke fins noen universell «best practise»-styringsform.

Kwame Ohene Djan ved Institutt for strategi og ledelse disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Aspects of Governance in Microfinance Institutions» torsdag 13. desember 2018.

Kwame Ohene Djan har fulgt doktorgradsprogrammet ved Handelshøyskolen ved UiA med spesialisering i internasjonal business.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av FAHU Foundation  i Danmark, ved Annikka Berridge og Anni Kahler.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Sørlandet auditorium, Kunnskapsparken, Campus Kristiansand torsdag 13. desember 2018

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Bjørn-Tore Flåten, instituttleder ved Institutt for strategi og ledelse

Prøveforelesning kl 12:45

Disputas kl 13:45

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Why corporate governance should deserve special attention in Microfinance"

Tittel på avhandling: «Aspects of Governance in Microfinance Institutions»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Niels Hermes, University of Groningen, Nederland

Annenopponent: Dr. Ronny Manos, PhD, College of Management Academic Studies, Israel

Bedømmelseskomitéen er ledet av  professor Lars Oxelheim ved Institutt for økonomi, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Roy Mersland, Institutt for strategi og ledelse (hovedveileder) og professor Leif Atle Beisland, Institutt for økonomi (bi-veileder)

Send studiet på mail