Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

21. nov 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B3 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Kolbjørn Andreas Lindberg: Force velocity profiling for athletes: Performance assessment and individualized training prescriptions

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Tidspunkt

21 nov
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B3 001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Kolbjørn Andreas Lindberg disputerer med ph.d.-avhandlingen Force velocity profiling for athletes: Performance assessment and individualized training prescriptions.

Lindberg har fulgt ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Prøveforelesning starter kl. 10:15

Disputas starter kl. 12:30

Tema for prøveforelesning: Vurdering av muskelkraft, hastighet og kraft: Potensial for overføring og integrering i sport med høy ytelse

Les avhandlingen i AURA.

Les oppsummering av avhandlingen her.

Disputasleder: Professor Stephen Seiler, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA

Evalueringskomite:

  • Førsteopponent: Professor Luis M. Alegre, Department of Physical Activity and Sports Sciences, University of Castilla-La Mancham Toledo, Spain
  • Andreopponent: Førsteamanuensis Dominc James Farris, Dept of Public Health & Sport Sciences, Faculty of Health & Life Sciences, University of Exeter, United Kingdom
  • Komitéleder: Professor Gunn Nyberg, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet:

  • Hovedveileder: Professor Gøran Paulsen, Norges Idrettshøgskole (NIH)
  • Medveiledere: Førstesamanuensis Thomas Bjørnsen, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, UiA og Fagansvarlig styrke, PhD Paul Solberg, Olympiatoppen

Slik følger du digitalt:

Disputasen er åpen for alle. Meld deg på via denne Zoom-lenken for å følge digitalt.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Opponent ex auditorio:

Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Spørsmål ex auditorio fra publikum kan sendes til disputasleder professor Stephen Seiler og Ph.d.-adm. Eli Andås.