0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

25. okt 2018
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium S322, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Kirsten Linnea Kruse om bildebøker og elevers skapende arbeid

Tidspunkt

25 okt
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditorium S322, Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Kirsten Linnea Kruse disputerer for ph.d.-graden torsdag 25. oktober med avhandlingen «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme». (Foto: Privat)

Kirsten Linnea Kruse disputerer for ph.d.-graden torsdag 25. oktober med avhandlingen «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme». (Foto: Privat)

Kirsten Linnea Kruse disputerer for ph.d.-graden på doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i språkvitenskap med avhandlingen «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme» torsdag 25. oktober 2018.

Prøveforelesning og disputas finner sted i ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Notodden Auditorium S322, torsdag 25. oktober 2018

Disputasen blir ledet av dekan Sunniva Whittaker.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Analytiske tilganger til undersøkelse av digitale didaktiske design. Mulige teoretiske rammeverk og metodiske implikasjoner»

Tittel på avhandling: «Bildebøker i multimodale og digitale lese- og skriveprosesser. Elevers skapende arbeid med skriving, bilde, lyd og stemme

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor ph.d. Jesper Bremholm, DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet 

Annenopponent: Professor Margareth Sandvik, OsloMet - Storbyuniversitetet

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Elise Seip Tønnessen, Institutt for nordisk og mediefag, UiA.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Anne Løvland, UiA (hovedveileder) og professor Eva Maagerø, USN, (bi-veileder)