Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

17. mars 2023
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B1-001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Katrine Mayora Synnes: Arbeidsledige polske migranters erfaringer i møte med den norske velferdsstaten

Disputasen foregår på campus og digitalt. 

Tidspunkt

17 mars
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Campus Kristiansand - B1-001

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Katrine Mayora Synnes ved Fakultet for samfunnsvitenskap disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen "I randsonen av den norske velferdsstaten: Arbeidsledige polske migranters erfaringer med tilgang til offentlige velferdsytelser og møter med NAV".

Les oppsummering av avhandlingen.

Prøveforelesning starter kl 10.15.

Disputas starter kl. 12.15.

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Drøft epistemologiske forutsetninger for å studere styringsrelasjoner. Knytt diskusjonen til arbeidsmigrasjon i spennet mellom nasjonal og overnasjonal styring som empirisk felt"

Her finner du avhandlingen.

Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært førsteamanuensis May-Linda Magnussen (UiA) og professor emerita Anne Marie Støkken (UiA).

Evalueringskomité:

Professor Randi Kroken (UiA)

Første opponent: Professor Kjetil Grimastad Lundberg (Høgkulen på Vestlandet)

Andre opponent: Professor Sabine Gruner (Mittuniversitetet i Sverige)

 

Slik følger du disputasen digitalt:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt, må du melde deg som publikum via denne Zoom-lenken.

Du logger deg på tidligst 10 minutter før oppgitt tid - til prøveforelesningen kl. 10:05 og disputasen tidligst kl. 11:50. Etter dette kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen.

Mikrofon og kamera skal være avslått under hele arrangementet. Det velger du nede til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio  i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. E-post til kontaktpersonen er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Cecilie Rygh Mawdsley. Ved spørsmål ex auditorio fra salen vender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.