0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. feb 2019
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditoriet i FoU-bygget, Jon Lilletuns vei 3, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Disputas: Karen Landmark: Hva hindrer og hva fremmer omstilling til bærekraft i næringslivet?

Tidspunkt

15 feb
kl 10:15 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Auditoriet i FoU-bygget, Jon Lilletuns vei 3, Campus Grimstad

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Karen Landmark disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry» fredag 15. februar 2019. (Foto: Privat)

Karen Landmark disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry» fredag 15. februar 2019. (Foto: Privat)

Kunnskapen om at det er nødvendig at næringslivet omstiller seg til mer bærekraftig produksjon fins og er erkjent – likevel går det tregt. Det har Karen Landmark forsket på årsakene til i avhandlingen hun forsvarer for doktorgraden 15. februar.

Karen Landmark disputerer for ph.d.-graden på Handelshøyskolen ved UiAs doktorgradsprogram med avhandlingen «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry» fredag 15. februar 2019.

I arbeidet med avhandlingen har hun studert Eyde-klyngen  på Sørlandet, den maritime industribedriften Brunvoll i Molde (bedriften presenterer seg selv på engelsk) og den geografiske regionen Agder.

Utdanningen ble finansiert gjennom et BIA-prosjekt  i samarbeid med både NTNU og UiA, samt fem bedrifter.

Les mer om avhandlingen med Karen Landmarks egne ord:

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditoriet i FoU-bygget, Jon Lilletuns vei 3, Campus Grimstad fredag 15. februar 2019

Disputasen blir ledet av Gøril Hannås, instituttleder ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: The cluster concept and the role that cluster play in regional sustainable development

Tittel på avhandling: «Enabling corporate sustainability transition: The case of the Norwegian process industry»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Førsteamanuensis Lizhen HuangInstitutt for vareproduksjon og byggteknikk, NTNU

Annenopponent: Research director James Wilson, Orkestra-Basque Institute of competitiveness/Researcher Deusto Business School

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor James KarlsenInstitutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Hans Christian Garmann Johnsen ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA (hovedveileder) professor Halvor HoltskogInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU-Gjøvik (biveileder) og førsteamanuensis Stina TorjesenInstitutt for økonomi, UiA (bi-veileder).