Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

15. des 2022
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Jon Olav Sørhaug: Når programvaren skriver elevenes tekster

Disputasen blir holdt på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan følge disputasen digitalt (online).

Jon Olav Sørhaug fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse» torsdag 15. desember 2022. (Foto: Privat)

Jon Olav Sørhaug fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse» torsdag 15. desember 2022. (Foto: Privat)

Tidspunkt

15 des
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Jon Olav Sørhaug fra Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse» torsdag 15. desember 2022. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA, med spesialisering i språkvitenskap.

Les Jon Olav Sørhaugs egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i B3-007, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning, professor Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning torsdag 15. desember kl 10:00

Disputas torsdag 15. desember kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Drøft aktuelle norskfaglige perspektiv på digital samskriving»

Tittel på avhandling: «På sporet av aktørar som skriv. Ein studie av to digitale samskrivingskasus i ein ungdomsskoleklasse»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskaplege artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/3035826

 

Kandidaten: Jon Olav Sørhaug (1981, Sandnessjøen – oppvokst i Trondheim) Mellomfag i nordisk, Høgskolen i Agder (2004), Mastergrad i nordisk språk og litteratur, Høgskolen i Agder (2006). Masteroppgave: «Fjernare og stadig nærmare: nærvær og fråvær i Jon Fosses lyrikk». I dag arbeider han som universitetslektor ved Institutt for nordisk og mediefag ved Universitetet i Agder. Skjønnlitterære bokpublikasjoner: Du finst i bølgjene (Samlaget, 2007); Det blinde punktet (Samlaget, 2010). Faglitterære bokpublikasjoner: Appell Vg1 SF (Gyldendal, 2020); Appell Vg2 SF (Gyldendal, 2021).

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Nikolaj ElfPhD, Institut for Kulturvidenskaber, Center for Grundskoleforskning, Uddannelsesvidenskab, Syddansk Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Gustaf Skar, Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor emerita Elise Seip Tønnessen, Institutt for nordisk og mediefag, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veileder i doktorgradsarbeidet var professor Anne Løvland, Universitetet i Agder.

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5Ysfuyvpz4jG9SOhoiVE8mmYoJC2y5TnJcJ

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å møte digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det velger du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen. Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. E-post til kontaktpersonen er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Lise Moss på e-post lise.moss@uia.no Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.