0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

24. juni 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Janne Lund: Hverdag og verden er unge jenters psyke

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Tidspunkt

24 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap ved UiA.

Les Janne Lunds egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium I1 066, i Ketil Moes hus, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hilde Inntjore, Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hvilken betydning har ulikhet og makt for ungdommers kjønnede stress og mestring?»

Tittel på avhandling: «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2998586

 

Kandidaten: Janne Lund (1985, Kristiansand) Barnevernspedagog, mastergrad i barndomsstudier (MPhil in Childhoodstudies), Norsk senter for barneforskning, NTNU (2010). Erfaring som sosiallærer og med spesialundervisning i grunnskolen, samt jobbet i barnehage og med Unicef i Georgia (Kaukasus). I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor ph.d. Lene Larsen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Kristoffer Chelsom Vogt, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tale Steen-Johnsen, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Siri Håvås Haugland, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Universitetet i Agder og pensjonert førsteamanuensis Venke Frederike Johannesen, Universitetet i Agder (medveiledere)

 

Slik gjør du som online publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas digitalt må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u50kceCvpj0sHdbtSVAdlV7pKgSq3FPRUUwk

Du får en Zoom-lenke i retur. (Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber online publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 10:05 og disputasen tidligst 12:20. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i disputasen. Videre ber vi om at online publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen av disputasen Tidsfrist for å stille spørsmål er senest i løpet av pausen mellom opponentene. Den som stiller spørsmål bør ha lest avhandlingen. Kontaktpersonens e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen, og spørsmål ex auditorio fra online publikum kan sendes til Eli Margareth Andås på e-post eli.andas@uia.no. Ved spørsmål ex auditorio fra salen henvender spørsmålsstiller seg til disputasleder senest i pausen mellom opponentene.