Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

24. juni 2022
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Janne Lund: Hverdag og verden er unge jenters psyke

Disputasen foregår på campus og digitalt. Se nederst på siden hvordan publikum kan overvære disputasen digitalt (online).

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Tidspunkt

24 juni
kl 10:15 - 23:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Janne Lund fra Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter» fredag 24. juni 2022.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse og idrettsvitenskap ved UiA.

Les Janne Lunds egen oppsummering av avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted i Auditorium I1 066, i Ketil Moes hus, Campus Kristiansand og digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hilde Inntjore, Avdeling for lærerutdanning, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:15

Disputas kl 12:30

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Hvilken betydning har ulikhet og makt for ungdommers kjønnede stress og mestring?»

Tittel på avhandling: «Hverdag og verden er unge jenters psyke. En kontekstualisert forståelse av psykososiale helseplager blant unge jenter»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2998586

 

Kandidaten: Janne Lund (1985, Kristiansand) Barnevernspedagog, mastergrad i barndomsstudier (MPhil in Childhoodstudies), Norsk senter for barneforskning, NTNU (2010). Erfaring som sosiallærer og med spesialundervisning i grunnskolen, samt jobbet i barnehage og med Unicef i Georgia (Kaukasus). I dag arbeider hun som universitetslektor ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder.

Opponenter:

Førsteopponent: Lektor ph.d. Lene Larsen, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, Danmark

Annenopponent: Professor Kristoffer Chelsom Vogt, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen

Bedømmelseskomitéen er ledet av førsteamanuensis Tale Steen-Johnsen, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var førsteamanuensis Siri Håvås Haugland, Universitetet i Agder (hovedveileder), professor Anders Johan Wickstrøm Andersen, Universitetet i Agder og pensjonert førsteamanuensis Venke Frederike Johannesen, Universitetet i Agder (medveiledere)