0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

22. jan 2021
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Janaina Hartveit Lie: Elevmedvirkning i møter om individuell opplæringsplan

Disputasen foregår digitalt på grunn av korona covid-19-situasjonen. Se nederst på siden for hvordan publikum kan overvære disputasen.

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021.

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021. 

Tidspunkt

22 jan
kl 10:00 - 23:00

Legg til kalender

Sted

Online - lenke under

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Janaina Hartveit Lie fra Fakultet for humaniora og pedagogikk disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie» fredag 22. januar 2021.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk, med spesialisering i pedagogikk.

Slik oppsummerer Janaina Hartveit Lie selv avhandlingen:

 

Prøveforelesning og disputas finner sted digitalt i konferanseprogrammet Zoom (lenke under).

Disputasen blir ledet av dekan Hans Hodne, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder.

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

 

Oppgitt emne for prøveforelesning: "Forskningsdesignets betydning i kvalitative studier gjennom valg av relevant teori til å drøfte empiri for teoriutvikling"

Tittel på avhandling: Medvirkning i møter om individuell opplæringsplan fra elever med lærevansker. En kvalitativ intervjustudie

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert.

Avhandlingen er tilgjengelig her:

https://hdl.handle.net/11250/2712369

 

Kandidaten: Janaina Hartveit Lie (1988, São Paolo, Brasil - oppvekst i Agder), Bachelorgrad i pedagogikk, UiA (2011), bachelorgrad i rettsvitenskap, UiA (2014), mastergrad i pedagogikk, UiA (2016) med masteroppgaven «Elevers medbestemmelse i ulike faser av spesialundervisningens tiltakskjede. En kvalitativ studie av hvordan ansatte i skolen og PP-tjenesten, gjennom beskrivelser av egen praksis, ivaretar elevers lovfestede rett til medbestemmelse, og faktorer som virker hemmende og fremmende på dette arbeidet.» Nå arbeider hun som universitetslektor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Halvor Inge Bjørnsrud, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Annenopponent: Docent Gunilla Lindqvist, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, Sverige

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Ingrid Lund, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor emerita Anne-Dorthe Tveit, UiA (hovedveileder) og førsteamanuensis Camilla Herlofsen (medveileder)

Slik gjør du som publikum:

Disputasen er åpen for alle, men for å følge prøveforelesning og disputas må du melde deg som publikummer på denne lenken:

https://uiano.zoom.us/meeting/register/u5IpcuyoqTouEtZ0PatO3RLse-r1BhDO-Oew

Du får en Zoom-lenke i retur.

(Her er framgangsmåten for å bruke Zoom: support.zoom.us om du ikke kommer inn ved å klikke på lenken.)

Vi ber publikum om å ankomme digitalt tidligst ti minutter før oppgitt tid - det vil si til prøveforelesningen 09:50 og disputasen tidligst kl 11:50. Etter disse klokkeslettene kan du når som helst forlate og komme inn igjen i møtet. Videre ber vi om at publikum slår av mikrofon og kamera, og har dette avslått under hele arrangementet. Det gjør du nederst til venstre i bildet når du er i Zoom. Vi anbefaler å velge «Speaker view». Dette velger du oppe til høyre i bildet når du er i Zoom.

Opponent ex auditorio:

For å opponere ex auditorio må opponenten ha lest avhandlingen. Disputasleder inviterer til spørsmål ex auditorio i innledningen i disputasen, med tidsfrister. Disputasleders e-post er tilgjengelig i chat-funksjonen under disputasen. Spørsmål om ex auditorio kan sendes til disputasleder Hans Hodne på e-post hans.hodne@uia.no