0
Hopp til hovedinnhold

Tidspunkt

12. des 2019
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Disputas: Irina Ivashenko Amdal: Mellom balanse og ubalanse som ny lærer

Tidspunkt

12 des
kl 10:00 - 18:00

Legg til kalender

Sted

Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand

Påmeldingsfrist

Ingen frist angitt

Kontaktperson

Irina Ivashenko Amdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid» torsdag 12. desember 2019. (Foto: Privat)

Irina Ivashenko Amdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid» torsdag 12. desember 2019. (Foto: Privat)

Irina Ivashenko Amdal disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid» torsdag 12. desember 2019.

I avhandlingen undersøker hun overgangen mellom det å være student og det å være lærer; mellom det å være trygg på sin rolle og det å være ny på arbeidsplassen, og hvilken veiledning og hjelp de nyutdannede får når de starter i lærergjerningen.

Hun har fulgt doktorgradsprogrammet ved Fakultet for humaniora og pedagogikk med spesialisering i pedagogikk.

Kandidaten: Irina Ivashenko Amdal (1983), Mastergrad som historielærer ved Murmansk State Pedagogical University (Russland) (2005), Mastergrad i lærerprofesjon og yrkesutøvelse, NTNU (2015) med masteroppgaven «Læreres yrkesutøvelse i dagens kontekst. En kvalitativ studie av hvordan lærere opplever betydningen av dagens kontekst i sin yrkesutøvelse.» Arbeider nå som universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, UiA.

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand torsdag 12. desember 2019.

Disputasen blir ledet av prodekan for forskning Gunhild Kvåle, Fakultet for humaniora og pedagogikk

Prøveforelesning kl 10:00

Disputas kl 12:00

Oppgitt emne for prøveforelesning: «Analyseprosessen i kvalitativ forskning – muligheter og utfordringer»

Tittel på avhandling: «Mellom balanse og ubalanse. En studie av utviklingen av de nyutdannedes perspektiver på lærerarbeid i overgangen fra utdanning til arbeid»

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder. AURA blir jevnlig oppdatert. Avhandlingen vil være tilgjengelig til utlån ved Universitetsbiblioteket. Det vil bli også lagt ut noen eksemplarer av avhandlingen til utlån i lokalet hvor disputasen finner sted.

Opponenter:

Førsteopponent: Professor Sven Erik Hansén, Åbo Akademi, Finland

Annenopponent: Professor May Britt Postholm, Institutt for lærarutdanning ved NTNU

Bedømmelseskomitéen er ledet av professor Velibor Bobo Kovac, Institutt for pedagogikk, UiA

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Ilmi Willbergh, Institutt for pedagogikk, UiA (hovedveileder) og professor Marit Ulvik, Institutt for pedagogikk, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (bi-veileder)